Uvod – Druga Perspektiva

"Na to podsjećaj zaklinjući pred Gospodinom neka ne bude rječoborstva: ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju. Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine." 2. Tim 2:14,15

0
4876

Ovo tromjesečje imamo priliku proučavati temu o Duhu Svetomu i duhovnosti. Generalna konferencija naše crkve je pružila priliku za konstruktivan dijalog u našim razredima po ovom pitanju. U adventističkoj crkvi sve učestalije se pojavljuju pitanja oko ove važne teme. Naime, postoji sve veći broj vjernika unutar naših redova koji se, proučavajući ovu temu, vraćaju početnim stavovima adventističke crkve. S obzirom da su se službeni stavovi crkve po pitanju Božanstva nedavno promijenili (1980.), pojavljuju se sve učestaliji sukobi, kritiziranja i oštre rasprave, čime se jača negativan duh razdora i netrpeljivosti.

Iz tog razloga mi, koji smo osobno proučavali ovu temu, i došli do osvjedočenja da su raniji stavovi adventista bili biblijski utemeljeni, vidimo u ovoj inicijativi generalne konferencije prekrasnu priliku za konstruktivan dijalog u bratskom duhu. U ovoj potrebi za bratskim dijalogom nemamo namjeru rušiti crkvu, niti njen autoritet, niti raspirivati ljute rasprave i rječoborstva kao što imamo savjet u 2. Timoteju 2:14 Na to podsjećaj zaklinjući pred Gospodinom neka ne bude rječoborstva; ničemu ne koristi, a na propast je onima koji slušaju., već nam je želja da zajednički u sljedeća tri mjeseca preispitujemo ovu temu sa iskrenim nastojanjima kao što to u nastavku stiha Pavao savjetuje Timoteja: Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine.“

Temeljna razlika u razumijevanju ove kontroverzne teme je u načinu tumačenja Biblije, a ne u dodavanju ili oduzimanju biblijskog teksta, kao što to mnogi pretpostavljaju. U ovim proučavanjima držat ćemo se isključivo pet protestantskih principa hermeneutike, odnosno tumačenja Biblije.

 1. Sola Scriptura – „Samo Pismo“ – Pismo je nepogrešiva i nadahnuta objava Božja
 2. Tota Scriptura – Cjelovitost Pisma – Za razumijevanje neke teme potrebno je uzeti u obzir cijelu Bibliju, a ne tumačiti biblijske tekstove van konteksta cijele Biblije, jer je isti Duh nadahnjivao sve biblijske pisce.
 3. Sacra Scriptura sui ipsius interpres – Pismo je svoj vlastiti Tumač
 4. Spiritualia spiritualiter examinatur„…uspoređujući duhovno s duhovnim“                 1. Korinćanima 2:13
 5. Sitz im Leben (njem. dosl. “sjedište u životu”) – Događaji u Bibliji su povijesni događaji, te se oni gledaju u njihovom povijesnom kontekstu.

Kada je u pitanju tema Božanstva, razlike postaju očite u razumijevanju Oca kao doslovnog ili simboličnog Oca, Sina kao doslovnog ili simboličnog Sina, i Duha Svetoga kao doslovnog Duha Božjeg ili simboličnog duha.

U ovim proučavanjima držat ćemo se perspektive doslovnosti pri poštivanju već spomenutih hermeneutičkih pravila. U skladu s tim pravilima imamo i savjet Duha Proroštva:

I najjasnije otkrivene istine u Bibliji učeni su ljudi izložili sumnji i nejasnoći. Prikazujući se silno mudrima, uče da Sveto pismo ima mistično, tajnovito duhovno značenje koje nije jasno izraženo našim jezikom. Ti su ljudi lažni učitelji. Upravo o takvima Isus je rekao: “Ne poznajete ni Pisma ni moći Božje.” Marko 12:24. Jezik Biblije treba tumačiti u njegovu očitom značenju, osim ukoliko se ne radi o simbolu ili slici. Krist je obećao: “Ako tko htjedne vršiti volju Njegovu, znat će je li moja nauka od Boga.” Ivan 7:17.“ {Velika Borba, str. orig. 599}

 

Ukoliko su pojmovi Otac, Sin i Duh simboli, tada poštivajući gore navedene hermenautičke principe, Biblija mora sama objasniti značenje ovih simbola. Ukoliko je izraz “Sin” simbolika, što on simbolizira? Ukoliko je izraz “Otac” simbolika, što on simbolizira? Kako i gdje Biblija daje objašnjenje tih simbola? No, ukoliko Biblija šuti u svojoj interpretaciji simbola Oca, Sina i Duh Svetoga, onda nam je potrebno prihvatiti ove pojmove prema njihovom očiglednom ili doslovnom značenju.

Što nam Biblija govori o očitom ili doslovnom značenju riječi “duh”? Značenje riječi “duh” u Bibliji nije definirano jednom riječju, već s nekoliko, kao što su: um, život/dah, prisutnost, karakter, emocije, ličnost, itd. Primjećujemo kako Biblija koristi iste principe za duha čovječjeg kao i za Duha Božjeg, odnosno Svetog Duha. Promotrimo nekoliko primjera iz Biblije:

Um

 • Čovjek:
  • Čuh prigovor na svoj ukor pa me duh moga razuma potiče da odgovorim.” Job 20:3
  • I obnavljate se u duhu svoga uma” Efežanima 4:23
 • Bog:
  • Tko je upravljao Duhom Gospodinovim ili mu je bio savjetnik i poučavao ga?”    Izaija 40:13
  • …jer tko je spoznao misao Gospodinovu? ili, tko mu je bio savjetnikom?”   Rimljanima 11:34
  • Jer tko je upoznao um Gospodinov, da Njega pouči? Ali mi imamo um Kristov.
   1. Korinćanima 2:16

Život/dah

 • Čovjek:
  • I oblikova Gospodin Bog čovjeka od praha zemaljskoga i udahnu mu u nosnice dah života; i postade čovjek živa duša.” Postanak 2:7
  • Gospodine, po tome ljudi žive i u svemu tome je život moga duha: tako ćeš me Ti ozdraviti i učiniti da živim.” Izaija 38:16
  • Jer sve dok je dah moj u meni i duh Božji u mojim nosnicama.” Job 27:3
 • Bog:
  • Ako bi On upravio Svoje srce na čovjeka, ako bi On pribrao k sebi duh svoj i svoj dah, sve tijelo bi zajedno propalo i čovjek bi se natrag u prah vratio.” Job 34:14,15
  • Duh Božji mene je načinio i dah Svesilnoga život mi je dao.”  Job 33:4
  • Jer zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti.Rimljanima 8:2

Prisutnost

 • Čovjek:
  • Ja, Daniel, bijah ražalošćen u svome duhu usred svoga tijela i uznemiriše me viđenja moje glave.” Daniel 7:15
  • Jer tko od ljudi znade što o čovjeku, osim duha ljudskoga koji je u njemu?
   1 Korinćanima 2:11
  • Jer prepun sam riječi, nagoni me duh koji je u meni.” Job 32:18
 • Bog:
  • Nemoj me odbaciti od Svoje prisutnosti, i Svoga Duha Svetoga nemoj od mene uzeti.” Psalam 51:11
  • Kamo da odem od Duha Tvojega? ili kamo da pobjegnem od Tvoje prisutnosti?” Psalam 139:7

Karakter

 • Čovjek:
  • …onaj tko je strpljiva duha bolji je od onoga koji je uznosita duha.”             Propovjednik 7:8
  • Gospodin je blizu onima koji su srca slomljena, i spašava one koji su skrušena duha.” Psalam 34:18
  • Klevetnik otkriva tajne, ali onaj tko je vjerna duha prikriva stvar.” Izreke 11:13
 • Bog:
  • Dao si im i Svoga dobroga duha da ih upućuje, i nisi uskratio manu njihovim ustima, i davao si im vodu za žeđ njihovu.” Nehemija 9:20
  • Nauči me tvoriti volju tvoju, jer Ti si Bog moj: Duh tvoj je dobar; vodi me u zemlju čestitosti.” Psalam 143:10

Emocije

 • Čovjek:
  • I reče im kralj: “Usnio sam san i duh mi se uzne­mirio da shvatim taj san.”         Daniel 2:3
  • Dok ih je Pavao čekao u Ateni, u njemu se uznemirio duh kada je vidio da je grad potpuno predan idolopoklonstvu.” Djela 17:16
  • Obradova se Isus u duhu te reče…” Luka 10:21
  • Tako to Mojsije ispripovijeda djeci Izraelovoj, ali ona zbog tjeskobe duha i zbog okrutnog ropstva ne poslušaše Mojsija.” Izlazak 6:9
 • Bog:
  • Tada mi on doviknu i reče mi: “Evo, ti koji idu prema sjevernoj zemlji umirili su Moj Duh u sjevernoj zemlji.” Zaharija 6:8
  • Ali oni su se bunili, i žalostili njegova svetoga Duha: zbog toga im je postao neprijateljem, i protiv njih zaratio.” Izaija 63:10
  • I nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.” Efežanima 4:30

Iz činjenice da je Bog stvorio čovjeka na svoju sliku možemo zaključiti da je čovječji duh slika Duha Božjega. Ono što je duh čovječji čovjeku to je Duh Božji Bogu. Također vidimo da je Božje djelovanje na čovjeka zapravo djelovanje Božjega vlastitoga Duha na čovjekov duh, kao relacija Duh-duh, što nam i samo Pismo svjedoči:

Sam Duh svjedoči s duhom našim da smo djeca Božja Rimljanima 8:16;
Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega koji je u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.” 1. Korinćanima 2:11

Ukoliko Duha Svetoga ne prihvatimo u očigledom ili doslovnom značenju riječi “duh”, tada ulazimo u problem razumijevanja Božanstva. Ono je temelj svih drugih velikih Biblijskih istina poput Plana Spasenja, Trostruke anđeoske vijesti i opravdanja vjerom. Zbog toga se radujemo i pozivamo vas na temeljito proučavanje ove biblijske pouke o Duhu Svetom, gdje ćemo moći prepoznati “tajnu sakrivenu od vjekova i naraštaja, ali sada očitovanu Njegovim svetima… to jest Krist u vama, nada slave.” (Kološanima 1:26-27)