U IZRADI

Vremenska linija promjene

1844
"Nakon proteka vremena"

Traganje za istinom

Traganje za istinom

Nakon proteka vremena 1844, po velikom razočaranju, mala skupina Adventista okupljala se na proučavanju Biblije uz molitvu kako bi tražili Istinu kao skriveno blago. Bog ih je obilno blagoslovio sa velikim istinama koje su trebali dati svijetu. Među njima je bila i Ellen White preko koje je Bog davao vizije i potvrde o Istinama koje su proučavali iz Biblije. Rezultat njihovih okupljanja i proučavanja bile su biblijske temeljne istine koje su nazvali "Fundamentalni principi". Ellen White se osvrće na te događaje: "Linija istine koja se proteže od tog vremena do vremena kada ćemo ući u Božji grad mi je jednostavno prikazana". Bog je snažno potvrdio Istine "koja točkom za točkom je bila tražena sa molitvom i proučavanjem", te su tako bili otkriveni fundamentalni principi "koji su zasnovani na neupitnom autoritetu". Prva točka fundamentalnih principa jeste doktrina o ličnosti Boga. Prvi se puta fundamentalni principi službeno tiskaju 1872 godine, kao javan sinopsis vjere Adventista Sedmog Dana. Pročitajte u nastavku opis sestre White samih događanja kako je Bog dao Istinu svojemu narodu. Pročitaj više

1851
May 14

Ellen White prima viziju o ličnosti Boga

Ellen White prima viziju o ličnosti Boga

Dana 14. Svibnja 1851, Ellen White prima viziju o ličnosti Boga. Vidjela je Isusa da je On osoba, te Ga je upitala da li je Njegov Otac također Osoba kao i On? Da li Bog Svojim izgledom ima oblik kao i On? Isus je to potvrdio i rekao da je On savršena slika Očeve Osobe. Važno je za naglasiti kako doktrina o ličnosti Boga, govori o ličnosti Oca. Spiritualisti koji opovrgavaju doktrinu o ličnost Boga, opovrgavaju i ličnost Oca, a ujedno i ličnost Sina, jer je Sin savršena slike Očeve Osobe. Pročitajte viziju u nastavku: Pročitaj više

1854
Mar 07

J. B. FRISBIE izdaje članak “Bog Subote vs. Bog Nedjelje”

Courtesy of the Ellen G. White Estate, Inc

Dana 7.3.1854. J. B. Frisbie izdaje članak u Pregledu i Glasniku pod nazivom "Bog Subote vs. Bog Nedjelje", gdje ističe razliku između Boga Subote koji je opisan doktrinom o ličnosti Boga i boga nedjelje koji je opisan doktrinom o Trojstvu. Ističe kako doktrina o Trojedinom Bogu je u jednakom sukobu sa doktrinom o ličnosti Boga kao što je nedjelja u sukobu sa Subotom. U nastavku pročitajte cijeli članak. Pročitaj više

1855
Apr 06

J. N. Andews, “Pad Babilona” – Trojstvo uništava ličnost Boga

J. N. Andews, “Pad Babilona” – Trojstvo uništava ličnost Boga

J. N. Andews izdaje u Pregledu i Glasniku članak pod naslovom "Pad Babilona" gdje naučava da doktrina o Trojstvu uništava Istinu o Ličnosti Boga:   “Doktrina o trojstvu je prihvaćena na saboru u Niceji 325. godine. Ova doktrina uništava ličnost Boga i ličnost Njegovog Sina Isusa Krista, našeg Gospodina. Sramotne mjere kojima je ona nametnuta crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene povijesti, trebali bi učiniti da se svaki vjernik u tu doktrinu posrami." {J.N.Andrews, ARSH March 6, 1855, p. 185.34} Pročitaj više

Sep 18

J. N. Loughborough – “Da li je Bog osoba?”

J. N. Loughborough – “Da li je Bog osoba?”

U Pregledu i Glasniku, J. N. Loughborough izdaje članak pod naslovom "Da li je Bog osoba?". U članku jasno ističe da je Bog samo jedna osoba i to je Otac naš nebeski, koji je osobno prisutan samo na jednom mjestu, na Nebeskom Tronu. No, On je svugdje prisutan preko Svojega predstavnika Duha Svetoga (pogledaj točku 1. u Fundamentalnim principima). J. N. Loughborough se suprotstavlja spiritualističkim idejama o Bogu da je Bog isključivo samo Duh, pa po tome svugdje prisutan, već izlaže Biblijske pokazatelje da je Bog osobno Biće, sveprisutan preko Svojega predstavnika Duha Svetoga. Takvo razumijevanje bilo je vjerovano od strane svih pionira, te će se kasnije crkva službeno i očitovati u "Fundamentalnim principima". U nastavku pročitajte cijeli članak: Pročitaj više

Dec 11

James White – Trojstvo uništava ličnost Boga

James White – Trojstvo uništava ličnost Boga

James White izdaje članak pod naslovom "Preach the Word" u Pregledu i Glasniku gdje daje prigovor na doktrinu o Trojstvu da uništava Istinu o Ličnosti Boga: “Ovde možemo spomenuti i trojstvo, koje uništava ličnost Boga i ličnost Njegovog Sina Isusa Krista, i prskanjem ili točenjem vode umjesto “sahranjivanjem sa Kristom u krštenju.” Ali primjećujemo da pored ovih grešaka, postoji još jedna koja se drži svetom od strane skoro svih onih koji se nazivaju krišćanima, kako katolika tako i protestanata. A to je, promjena Subote iz četvrte Božje zapovjesti od sedmog u prvi dan nedjelje.” {James White, ARSH December 11, 1855, p. 85.15}

1860
Oct 01

Adventisti dobijaju službeni naziv

Adventisti dobijaju službeni naziv

Ostatku vjernika Adventista koji su držali Subotu, dobijaju naziv "Adventisti Sedmog Dana". U nastavku pročitajte detalje samih događaja. Pročitaj više

1861
Jun 18

James White – traktat “Ličnost Boga”

Courtesy of the Ellen G. White Estate, Inc.

James White je napisao traktat pod naslovom "Ličnost Boga". Ono je višestruko štampano, te je 54 puta reklamirano i preporučeno u službenom Adventističkom glasilu Pregledu i Glasniku. U samom traktatu James White govori što znači da je Bog osoba? Jasno daje razloge zašto je Bog (misleći samo na Oca) osobno duhovno Biće, kako On ima oblik i tijelo božanske prirode. Opisuje također, kako to da je Bog svugdje prisutan kada je osobno prisutan samo na Nebeskom Tronu. Bog je svugdje prisutan pomoću Svojega predstavnika Duha Svetoga. Također osporava popularnu teoriju da je Bog isključivo duh, i imaterijalan. U nastavku pročitajte traktat u cijelosti. Pročitaj više

Nov 05

Loughborough o Trojstvu

Loughborough o Trojstvu

5. studenog 1861 u Adventističkom glasilu Pregled i Glasnik objavljuje se Loughborough-ov članak o doktrini o Trojstvu. Loughborough daje tri glavne primjedbe na samu doktrinu: 1. Ona je protivna zdravom razumu. 2. Protivna je Svetom pismu. 3. Njeno podrijetlo je pogansko i fabulozno. U nastavku pročitajte cijeli članak. Pročitaj više

1863
May 21

Prva Generalna Konferencija

Prva Generalna Konferencija

Održana prva Generalna Konferencija Adventista Sedomg Dana  

1869
Jun 01

R. F. Cottrell piše od o doktrini o Trojstvu

R. F. Cottrell piše od o doktrini o Trojstvu

Dana 1. lipnja 1869, brat Roswell Fenner Cottrell izdaje članak u Pregledu i Glasniku pod naslovom "Doktrina o Trojstvu". Brat Cottrell daje svoje razloge zašto ne može prihvatiti doktrinu o Trojstvu, i daje odgovore na poznate argumente onih koji zagovaraju tu doktrinu. Slažete li se sa iznesenim razlozima ovog pionira? Pročitajte cijeli članak u nastavku. Pročitaj više

1872

Fundamentalni Principi 1872

Fundamentalni Principi 1872

"Deklaracija Fundamentalnih Principa učeno i prakticirano od Adventista Sedomg Dana" sačinjena je od 25 propozicija sastavljeno od strane pionira kao rezultat njihovog usurdnog proučavanja i molitve. Ono predstavlja sinopsis vjere Adventista Sedmog Dana prema javnosti. Tiskano je po prvi put kao pamflet u Battle Creek-u u Michigan-u. Oni jasno opisuju temelj vjere Adventista Sedmog Dana koji tada nije bio Trinitarijanski, već naprotiv u točkama 1 i 2 su izraženi principi Istine o ličnosti Boga i Njegovog Sina. Bog je Otac, osobno duhovno Biće, Isus Krist je Njegov Sin. Bog je svugdje prisutan pomoću svojega predstavnika Duha Svetoga. Sestra White je vezano za navedene principe napisala: "Bog nas poziva da se držimo čvrsto fundamentalnih principa koji su osnovani na neupitnom autoritetu." {8T 298.2}

U nastavku pročitajte cijeli sinopsis vjere (obratite pažnju na prve dvije točke).
Pročitaj više

Mar 19

Preminuo Joseph Bates

Courtesy of the Ellen G. White Estate, Inc

Preminuo starješina Joseph Bates (8.7.1792 - 19.4.1872) u svojoj 79. godini života. Pokopan na Poplar Hill groblju u Monterey, Michigan. Starješina Joseph Bates je bio nazvan apostolom Subote, jer je bio prvi među Adventistima koji je nagovještao Sedmi dan Subotu. Joseph Bates nije vjerovao u doktrinu o Trojstvu iako je došao iz crkve Kongracionista. Pisao je svojemu ocu:   "Po pitanju trojstva, zaključio sam da mi nije moguće vjerovati da je Gospod Isus Krist, Očev Sin, također i svemogući Bog, Otac, jedno te isto biće. Rekao sam svom ocu, “Ako me možeš uvjeriti da smo i nas dvojica jedno u tom smislu, da si ti moj otac, i ja tvoj sin; a također sam i tvoj otac, a ti moj sin, onda ću moći vjerovati u trojstvo.” {J. Bates, Autobiografija Starješine Joseph-a Bates-a, str. 204, 205. 1868}   Po pitanju Ličnosti Boga, ovaj utemeljitelj crkve je vjerovao da je Bog osobno duhovno Biće, Otac naš Nebeski. Svoje stavove o Ličnosti Boga iznio je u svojoj brošuri "Opening Heavens", gdje govorio kako Bog je osoba, te ima oblik kao i Njegov Sin, te smo i mi stvoreni na Njegovu sliku.   "Smatram da je ovdje dovoljno dokaza iz Biblije da bi se opravdao pravi vjernik da i dalje traži osobnog Spasitelja i da Bog Otac jeste osoba, i da On izgleda kao Isus, i mi kao On; i da Bog ima nastanbu gdje prebiva, kao što Pismo svjedoči: [citirano Otrk 21:2]" {Joseph Bates, Opening Heavens, str. 18. 1846}

1874

Fundamentalni principi 1874

Fundamentalni principi 1874

1872 ponovno se tiskaju Fundamentalni Principi: Znaci Vremena (4.6.1874; str. 3) i u Pregledu i Glasniku (24.11.1874; str. 171). U Znaci Vremena u uvodu vjerovanja piše: "U prezentiranju javnosti ovog sinopsisa naše vjere, želja nam je da se jasno razumije da mi nemamo članaka vjere, kredo, ili režim, osim Biblije. Ovo ne iznosimo kao da imamo autoritet sa našim narodom, niti je zamišljeno da osiguramo jednolikost među njima, kao sistem vjerovanja, već je kratki iskaz onoga što je, kao što je bilo, sa velikom složnošću, vjerovano sa njihove strane." Pročitajte fundamentalne principe OVDJE

1883
Nov 09

Generalna Konferencije odbila Crkveni Priručnik

Generalna Konferencije odbila Crkveni Priručnik

Na 22. zasjedanju Generalne Konferencije 1883., jednoglasno se odlučilo da crkva neće usvojiti Crkveni Priručnik, zato jer bi to bio korak prema definiranju kreda. Adventisti Sedmog Dana su gajili istinski duh Protestantizma. Nisu dopuštali ništa da ima vlast nad čovjekom i njegovom savješću koju je nužan pokoriti isključivo Bibliji, a ne crkvenim knjigama i učenjima. Uvesti Crkveni Pravilnik značio bi korak prema tome. Pročitajte u nastavku iznesene argumente glede Crkvenog Pravilnika i prepoznajte nepromjenjive principe Protestantizma koji osiguravaju jedinstvo u crkvi. Pročitaj više

1902
Nov 27

“Ovi temeljni principi moraju se čvrsto držati do kraja” – Ellen G. White

“Ovi temeljni principi moraju se čvrsto držati do kraja” – Ellen G. White

27. studenog 1902. godine sestra White u svojem dnevniku piše kako se temeljni principi naše vjere, koje smo zagovarali na početku, moraju oživjeti i držati do kraja. Sotona vojuje bitku da obezvrijedi fundamentalne principe koje smo zagovarali na početku. Pročitajte njen dnevnik u nastavku i poslušajmo glas Božjeg Duha da ponovno oživimo stare principe vjere koje je On obilno blagoslovio. Pročitaj više

1905
Aug 03

EGW: “Dolazi oluja”

EGW: “Dolazi oluja”

Sestra White upozorava crkvu da dolazi oluja koja će iskušati vjeru svakoga vjernika i savjetuje da svi "budu jasni i čvrsti u vezi s određenim istinama koje smo čuli, primili i zagovarali. Izjave Božje Riječi su jasne. Postavite noge čvrsto na platformu vječne istine. Odbaci svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista." {RH 31. kolovoza 1905, par. 11} Kao što smo prethodno vidjeli doktrina o Trojstvu jeste bila faza pogreške koja negira ličnost Boga i Krista! U samom članku sestra White daje jako važne savjete kako se crkva trebala pripremiti za oluju koja je tada dolazila, kojoj je cilj bio ukloniti prošlo iskustvo Božjeg naroda i odbaciti doktrinu o ličnosti Boga i Krista. Pročitajte cijeli članak u nastavku. Pročitaj više

1931

U temeljnim vjerovanjima pojavljuje se Trojstvo

U temeljnim vjerovanjima pojavljuje se Trojstvo

Godine 1931. u godišnjem izdanju Godišnjaka izdaje se Izjava Vjere, Temeljna vjerovanja u kojima se po prvi put spominje riječ Trojstvo. Izjavu je sastavio brat F. M. Wilcox. Wilcox, “Shvativši da Odbor Generalne konferencije ili bilo koje drugo crkveno tijelo nikada ne bi prihvatilo dokument u obliku u kojem je pisano… predao je Izjavu izravno Edsonu Rogersu, statističaru Generalne konferencije, koji je objavio u izdanju Godišnjaka iz 1931. godine”. Pročitaj više