Božji Sin – 3. dio – Svjedočanstvo

0
2555

Svjedočanstva demona

Da je Krist bio Božji Sin prije utjelovljenja svjedoče nam i demoni koji su ga od ranije poznavali kao Sina Boga Svevišnjega.

I gle, povikaše: “Što mi imamo s tobom, Isuse, Sine Božji? Zar si došao ovamo mučiti nas prije vremena?” Matej 8:29

Ali kada on izdaleka spazi Isusa, dotrča i pokloni mu se;
i poviče jakim glasom te reče: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom da me ne mučiš.” Marko 5:6-7

I nečisti bi duhovi, čim bi ga spazili, padali pred njim i vikali: “Ti si Sin Božji!”
No on im je strogo prijetio da ga ne očituju
.” Marko 3:11-12

Kada on ugleda Isusa, zaurla, pade ničice pred njim i jakim glasom reče: “Što ja imam s tobom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te, ne muči me.” Luka 8:28

Iz mnogih su izlazili zlodusi vičući i govoreći: “Ti si Krist, Sin Božji.” A on im, zaprijetivši, ne dopusti govoriti: jer su znali da je on Krist.” Luka 4:41

Svjedočanstvo Isusovo

Sam Krist je posvjedočio za sebe da je On Božji Sin.

kako vi onomu koga je Otac posvetio i poslao na svijet, kažete: ‘Huliš’; jer rekoh: ‘Sin sam Božji’?” Ivan 10:36

Dočuo Isus da su onoga izbacili pa mu, kada ga je našao, reče: “Vjeruješ li ti u Sina Božjega?”
Ovaj mu odgovori i reče: “Tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?”
Reče mu Isus: “Već si ga vidio. To je onaj koji govori s tobom.”
I reče on: “Vjerujem, Gospodine.” I ničice mu se pokloni.
” Ivan 9:35-38

No Isus je šutio. A veliki svećenik mu reče: “Zaklinjem te Bogom živim da nam kažeš jesi li ti Krist, Sin Božji?”
Reče mu Isus: “Ti reče. Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.”
Tada veliki svećenik razdera svoje halje, rekavši: “Pohulio je; što nam još trebaju svjedoci? Evo, sada ste čuli Njegovu hulu.
” Matej  26:63-65

No on je šutio i ništa nije odgovorio. Ponovno ga veliki svećenik upita, i reče mu: Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
I reče Isus: “Ja jesam; i vidjet ćete Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi u oblacima nebeskim.
Tada veliki svećenik razdera svoje halje i reče: “Što nam još trebaju svjedoci?
Čuli ste hulu.
Što mislite?” I presudiše svi da zaslužuje smrt.” Marko 14:61-64

Od sada će Sin čovječji sjediti zdesna Sile Božje.”
Tada svi rekoše: “Ti si, dakle, Sin Božji?” I reče im on: “Vi kažete da Ja jesam.” Luka 22:69-70

Odgovoriše mu Židovi: “Mi imamo zakon i po našem zakonu on mora umrijeti, jer se pravio Sinom Božjim.
Kada Pilat ču tu riječ, još se više prestraši;
”  Ivan 19:7-8

Oni koji su prolazili grdili su ga vrteći glavama
i govoreći: “Ti koji razvaljuješ Hram i za tri dana ga sagradiš, spasi sam sebe. Ako si Sin Božji, siđi s križa.”
Isto tako i svećenički glavari; rugajući se zajedno s pismoznancima i starješinama, govorahu:
“Druge je spasio, sebe ne može spasiti. Ako je on Kralj Izraela, neka sada siđe s križa i vjerovat ćemo mu.
Uzdao se u Boga: neka ga On sada izbavi, ako ga hoće; jer je rekao: ‘Božji sam Sin.
” Matej 27:39-43

Krist je za sebe tvrdio da je On Božji Sin, i židovi su ga razumijeli da On time sebe proglašava jednakim s Bogom, Njegovim Ocem. Takav zaključak proizlazi iz toga što su ga razumijeli da je tvrdio za sebe da je On Sin Božji u doslovnom smislu, i time Božansko Biće. O Kristovoj jednakosti s Bogom proučavat ćemo u idućem djelu proučavanja o Božjem Sinu.

Svjedočanstva učenika, apostola i vjernika

Pogledajmo i svjedočanstva učenika, kako su oni u Njega vjerovali kao Božjega Sina i to na takav način da je jasno da su ga smatrali doslovnim Sinom Božjim.

Natanael:

Natanael mu reče: “Odakle me znaš?” Isus odgovori i reče mu: “Vidjeh te prije no što te Filip pozvao, dok si bio pod smokvom.”
Odgovori Natanael i reče mu: “Rabbi, ti si Sin Božji; ti si Kralj Izraela.”
Odgovori Isus i reče mu: “Zato što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ
? Vidjet ćeš i veće od toga.” Ivan 1:48-50

Kako je Natanael znao da je Isus Sin Božji? Znao je, iz istog izvora kao i Petar.

Petar:

Šimun Petar odgovori i reče: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.
I odgovori Isus i reče mu: “Blagoslovljen si ti, Šimune, Bar-Jona, jer ti to nije otkrilo tijelo i krv, nego Otac moj, koji je u nebu.
” Matej 16:16-17

I odgovori mu Šimun Petar: “Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života,
i mi povjerovasmo i sigurni smo da si ti Krist, Sin živoga Boga.” Ivan 6:68-69

Petrovo osvjedočenje o Isusovom Sinovstvu nije došlo od smrtnih ljudi, već od Oca koji je na nebu. Otac nebeski mu je posvjedočio o Svojemu Sinu. Bog ima Sina.

Učenici – apostoli:

Tada oni na lađi pristupiše i pokloniše mu se, rekavši: “Uistinu, ti si Sin Božji.
Matej 14:33

Bog je kroz Svojega Sina stvarao svijet, pa se zato Sinu i priroda pokoravala. S tim osvjedočenjem, učenici su razumijeli da je Onaj koji stoji kraj njih uistinu Božji Sin.

Marta:

Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: onaj tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će; i svatko tko živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li to?”
Reče mu ona: “Da, Gospodine: vjerujem da si ti Krist, Sin Božji, koji dolazi na svijet.
” Ivan 11:25-27

Stotnik:

A kada stotnik, koji stajaše sučelice njemu, vidje da je tako povikao i predao duh, reče: “Uistinu, ovaj čovjek bijaše Sin Božji.” Marko 15:39

Nakon što je Isus rekao riječi: ‘Oče, u Tvoje ruke predajem duh Svoj’ i izdahnuo, stotnik je razumio da je Isus Božji Sin i to je i priznao.

Eunuh:

I reče Filip: “Ako vjeruješ svim svojim srcem, možeš.” I odgovori on, rekavši: “Vjerujem da je Isus Krist Sin Božji.” Djela 8:37

Eunuh je također iz Pisma razumio da će Mesija, kojeg je čekao, biti Sin Božji. To mu je Filip, apostol, objasnio dok je s njim razgovarao i proučavao proročanstva iz Starog Zavjeta.

Pavao:

I odmah poče on po sinagogama propovijedati Krista, da je On Sin Božji.”  Djela 9:20

Pavao je odmah nakon njegovog obraćenja i susreta sa Isusom propovijedao Krista kao Božjeg Sina.

Svjedočanstvo Ivanovo:

I posvjedoči Ivan, rekavši: “Vidjeh Duha gdje silazi s neba kao golub i ostaje na Njemu.
Ja ga nisam poznavao, ali Onaj koji me poslao krstiti vodom, On mi reče: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na Njemu, to jeOonaj koji krsti Duhom Svetim.’
Ja to vidjeh i svjedočim da je taj Sin Božji
.” Ivan 1:32-34

Ivan Kristitelj je bio glasnik koji je išao pripraviti put pred Mesijom. Vidimo da je Ivanovo svjedočanstvo istinito, a to je da je Krist Sin Božji. Kako je Isus komentirao Ivanovo Svjedočanstvo?

Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito. Drugi je koji svjedoči za mene i znam da je istinito svjedočanstvo kojim svjedoči za mene. Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedočio za istinu.” Ivanova 5:31-33

Ali ja imam svjedočanstvo veće od Ivanova; jer djela koja mi je Otac dao da ih dovršim, sama ta djela koja ja činim svjedoče za mene da me Otac posla.
I sȃm Otac koji me posla posvjedočio je za Mene. Niti ste glas Njegov ikada čuli, niti ste lik Njegov vidjeli.
I riječ Njegovu nemate da prebiva u vama, jer vi ne vjerujete Onomu kojega On posla
.” Ivanova 5:36-38

Vjerujemo li mi Onomu kojega je On poslao?

Svjedočanstvo Očevo:

Pogledajmo što je sam Otac posvjedočio o Isusu:

A Isus, kada bijaše kršten, smjesta iziđe iz vode; i gle, otvoriše mu se nebesa i vidje on Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj.
I gle, glas s neba reče: “Ovo je moj ljubljeni Sin, u njemu mi je zadovoljstvo.
Matej 3:16-17

On je još govorio, i gle, svijetao ih oblak zasjeni; i gle, glas iz oblaka prozbori: “Ovo je moj ljubljeni Sin, u kojemu mi je zadovoljstvo; njega slušajte.” Matej 17:5

Tada naiđe oblak i zasjeni ih; i dođe glas iz oblaka, rekavši: “Ovo je moj ljubljeni Sin: njega slušajte.” Marko 9:7

A kada se krstio sav narod, bi kršten i Isus. I otvori se nebo dok se molio
te siđe na njega Duh Sveti u tjelesnu obličju, poput goluba, i glas dođe s neba, rekavši: “Ti si moj ljubljeni Sin; u tebi mi je zadovoljstvo.” Luka 3:21-22

I dođe iz oblaka glas, rekavši: “Ovo je moj ljubljeni Sin: njega slušajte.” Luka 9:35

Važno je za razumijeti da je prihvaćanje Božjeg Sina jedino moguće na temelju Očevog svjedočanstva. Tako je i Petar primio to svjedočanstvo, koje mu nije objavilo ni krv ni tijelo, već Otac Nebeski. Zato je važno da vjerujemo Očevom svjedočanstvu kojim je posvjedočio za svojega ljubljenog Sina. Otac sa Neba nije govorio u usporedbama, niti u metaforama, već je govorio jednostavno da to svatko može razumjeti. Razumljivo je da je Bog posvjedočio o svojemu Sinu kao pravome i doslovnome Sinu. Bog ima Sina.

Od silnoga mnoštva na Jordanu, malo njih, osim Ivana, raspoznavalo je ovo nebesko viđenje. Ipak, svečana ozbiljnost božanske Prisutnosti počivala je nad okupljenima. Narod je stajao i u tišini promatrao Krista. Njegova prilika kupala se u svjetlosti koja je vječno okružavala Božje prijestolje. Njegovo podignuto lice bilo je proslavljeno, što nikada ranije nisu vidjeli na čovjekovom licu. Iz otvorenih nebesa čuo se glas kako govori: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u kome mi je zadovoljstvo!” Ove riječi potvrde dane su da bi nadahnule vjerom one koji su bili svjedoci ovog prizora i ojačale Spasitelja za Njegovo poslanje. Iako su grijesi svijeta, koji je skrivio, položeni na Krista, iako se ponizio uzimanjem naše pale prirode na sebe, glas s Neba proglasio Ga je Sinom Vječnoga.{Čežnja Vjekova, str. orig. 112; 1898}

 

Prigodom Spasiteljeva krštenja Sotona se nalazio među svjedocima. On je vidio slavu kojom je Otac osjenio svog Sina. On je čuo glas Jahve kako svjedoči o Isusovu božanstvu. Od Adamova grijeha ljudski je rod izgubio neposrednu zajednicu s Bogom; veza između Neba i Zemlje održavala se kroz Krista; ali sada kad je Isus došao “u obličju grešnog tijela” (Rimljanima 8,3), sam je Otac progovorio. On je ranije održavao vezu s ljudima preko Krista; sada održava vezu s ljudskim rodom u Kristu. Sotona se nadao da će Božje gnušanje prema zlu donijeti vječno odvajanje između Neba i Zemlje. Međutim, sada se pokazalo da je veza između Boga i čovjeka obnovljena.{Čežnja Vjekova, str. orig. 116, 1898}

 

Ovo su dobro razumjeli apostoli Petar i Ivan, te su nam ponovno posvjedočili o Božjem Sinu.

Jer mi nismo slijedili lukavo smišljene bajke kada smo vam obznanili snagu i dolazak našega Gospodina, Isusa Krista, nego bijasmo očevici njegova veličanstva.
Jer On je od Boga Oca primio čast i slavu kad mu je ono od uzvišene slave došao ovakav glas: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mije zadovoljstvo.”
A taj glas što je s neba dopirao čusmo mi kada bijasmo s njim na svetoj gori.
2. Petrova 1:16-18

Ako primamo svjedočanstvo od ljudi, svjedočanstvo Božje je veće; jer to je svjedočanstvo Božje kojim je On posvjedočio za svoga Sina.
Onaj tko vjeruje u Sina Božjega, to svjedočanstvo ima u sebi; onaj tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, zato što nije vjerovao svjedočanstvu kojim je Bog posvjedočio za svoga Sina.
A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj život je u Njegovu Sinu.
Onaj tko ima Sina, ima život; onaj tko nema Sina Božjega, nema život.
Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni, i da vjerujete u ime Sina Božjega
.” 1. Ivanova 5:9-13

Ukoliko ne vjerujemo u Očevo jednostavno svjedočanstvo, činimo Boga lašcem. A ako primamo Očevo svjedočastvo, tada primamo Život vječni, a to je Njegov vlastiti Sin. U Njegovom imenu Bog nam je dao Život vječni. Ako negiramo da je Bog dao Svojega jedinorođenog Sina, i objavljujemo ga samo kao metaforu ili ulogu, kako onda možemo imati sigurnost u doslovno spasenje? Bog nam je dao Život vječni u Njegovom Sinu. Bog je imao Sina kojeg nam je dao.

Vidjeli smo da ukoliko negiramo Sina tada nječemo i Oca. “Otac” i “Sin” nisu simbolički pojmovi. Biblija nam daje nedvosmisleno svjedočanstvo da je Otac nebeski uistinu Otac u punom smislu tih riječi, jer kaže:

Stoga prigibam svoja koljena pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista, od koga se imenuje svako očinstvo u nebesima i na zemlji,” Efežanima 3:14,15

Otac Nebeski je uistinu Otac svojemu Sinu. Po Njemu se mi imenujemo kao očevi ovdje na zemlji, kao doslovni očevi, a kamoli više je Otac nebeski doslovan Otac, kao što imamo nedvosmisleno svjedočanstvo:

Bog je Otac Kristov; Krist je Sin Božji. Kristu je bio dat uzvišen položaj. On je izjednačen sa Ocem. Svi savjeti Božji bili su dostupni i Njegovom Sinu.{Svjedočanstva za Zajednicu, svezak 8, str. orig. 268.3; 1904}

PRIHVAĆANJE SINA BOŽJEGA

Vidimo kako je od izuzetne važnosti vjerovati u Božjeg Sina. Ukoliko ne prihvaćamo Božjeg Sina, ne prihvaćamo ni Oca, i umanjujemo Njegovu žrtvu. Ako prihvatimo Krista kao pravog Božjeg Sina u najuzvišenijem i očitom smislu, tada znamo tko je Bog, a tko je Njegov Sin. Ispravno razumijevanje Božjeg Sina postavlja nas u ispravnu poziciju prema svim ostalim Istinama u Bibliji, koje su spasonosnog značaja.

Iz ovog smo proučavanja vidjeli da je Bog dao Svojega vlastitog Sina za nas. Mnogo je sinova Božjih, ali je samo jedan Jedinorođeni od Oca. Bog nam je u Njemu izlio cijelo Nebo, i dao pravu vrijednost našem životu. Bog gleda na tebe i mene kao što gleda na svojega vlastitog Sina. U davanju svojega Sina očituje se Njegova veličina, ljubav, milost i dobrota, koja nas potiče na pokajanje.

Sotona se trudi da ljudi ne vide Božju ljubav koja Ga je navela da da Svog jedinorodnog Sina da spasi pali rod; jer je Božja dobrota ta koja vodi ljude ka pokajanju.” {E. G. White, Odabrane Poruke, svezak 1, str. orig. 156; 1897}

 

Neka misionari križa objave da postoji jedan Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, koji je Isus Krist Sin Beskonačnog Boga. Ovo treba da se objavi u svakoj crkvi u našoj zemlji. Kršćani moraju ovo znati i da ne stavljaju čovjeka gdje je Bogu mjesto, da više ne budu idolopoklonici, već obožavatelj živog Boga. Idolopoklonstvo postoji u našim crkvama.{Ellen G. White 1888 Materijali, str. 886; 1891}

 

U zlatnoj kadionici istine, kao što su prikazani u Kristovom učenju, imamo upravo ono što će uvjeriti i preobratiti duše. Proglasite, u jednostavnosti Kristovoj, istinu koju je On došao objaviti u ovom svijetu, i snaga vaše poruke će se sama osjetiti.
Nemojte zastupati teorije ili probe koje Krist nikada nije spomenuo, i koje nemaju nikakav temelj u Bibliji. Mi imamo velike, svečane istine namjenjene ljudima.” Pisano je!”predstavlja probu kojoj se mora podložilti svaka ljudska duša.{Evanđeoski Radnici, str. orig. 309.3; 1915}

 

Zato držimo se one jednostavnosti Kristove, vjerujući svemu što je govorio jer je On jedini Taj koji je objavio Boga. Boga možemo spoznati samo kroz Njegovog Sina i nikako drugačije. Isusove riječi su jednostavne i nemojmo zastupati teorije ili doktrine koje Krist nikada nije spomenuo. Isus Krist je uistinu Sin jedinog istinitog Boga.

U narednom djelu proučavanja o Sinu Božjemu postavit ćemo Kristovo Sinovstvo u ispravan kontekst koji ga uzvisuje na jednaku razinu s Ocem.