Krist – Otac Vječni

Zašto je Krist nazvan Ocem Vječnim?

0
2704

Jer Dijete nam se rodilo, Sin nam je podaren; i na Njegovu će ramenu biti vlast. I nadjenut će mu ime: Čudesnik, Savjetnik, Bog silni, Otac vječni, Knez mira.” Izaija 9:6

Za Krista je ovdje rečeno da će biti nazvan “Otac vječni“. To neke ljude zbunjuje, a neke je odvelo u pogrešne zaključke. Ovaj se citat lakše i bolje može razumjeti kroz Abrahama jer je Abraham slika Krista. Niti jedan prorok ili neki drugi biblijski lik nije savršeni predstavnik Krista, ali je slika Krista u nekim detaljima, neki u više, a neki u manje. Promotrimo kako je Abraham slika Krista i kako Bog, govoreći Abrahamu, zapravo govori Kristu i o Kristu, otkrivajući nam Savez koji postoji između Njega i Njegovog Sina.

Abrahamu je rečeno: “I reče Gospod Abramu: »Idi iz zemlje svoje i od roda svojega i iz doma oca svojega u zemlju što ću ti je pokazati. I velik ću narod od tebe učiniti, i blagoslovit ću te, i uzveličat ću ime tvoje, i sȃm ćeš biti blagoslov. I blagoslovit ću one koji tebe blagoslivlju, a prokleti onoga koji tebe proklinje; i svi rodovi zemaljski u tebi će biti blagoslovljeni.«” Postanak 12:1-3

Ovdje je Bog također opisao Krista: Krist je tâj koji je otišao iz doma Oca Svojega u drugu zemlju za koju mu je Bog dao obećanje da će tu Zemlju On i Njegovo potomstvo dobiti zauvijek u baštinu. Kroz Krista su blagoslovljeni svi narodu na zemlji, a kroz Krista, kroz Njegovu spasonosnu žrtvu i službu, je nastao velik narod spašenih koji će zajedno sa Kristom dijeliti Njegovu vječnu baštinu; Novu Zemlju.

Dalje je rečeno Abrahamu, a zapravo je tu rečeno Kristu i o Kristu, i o Savezu između Oca i Sina: “I kad Abramu bijaše devedeset i devet godina, ukaza se Gospod Abramu te mu reče: »Ja sam Bog Svemogući: hodi preda Mnom i savršen budi. A ja ću savez Svoj sklopiti između Sebe i tebe, i silno ću te, silno umnožiti.« Nato Abram pade na lice svoje, a Bog mu prozbori govoreći: “Ja, evo, savez Svoj s tobom sklapam; i bit ćeš ocem mnogih naroda. I nećeš se više zvati Abram, već Abraham će ime tvoje biti; jer postavio sam te ocem mnogih naroda. I silno ću te, silno rodnim učiniti, i narode iz tebe izvesti; i kraljevi će izaći iz tebe. I sklopit ću savez svoj između sebe i tebe i potomstva tvojega poslije tebe u sve naraštaje njihove, savez zavijeke: da sam Bog tebi i potomstvu tvojemu poslije tebe. A tebi i potomstvu tvojemu poslije tebe dat ću zemlju u kojoj si pridošlica — svu zemlju kanaansku — u vjekovni posjed; i bit ću Bog njihov.«” Postanak 17:1-8

Abraham je slika Krista, i ovaj nam tekst detaljnije otkriva Savez između Oca i Sina. Za Krista je ovdje rečeno: “hodi preda Mnom i savršen budi.” Samo je Krist bio savršen u svom hodu s Bogom. Ovdje su otkrivena obećanja Boga Oca Njegovom Sinu, a na drugim mjestima su otkrivena obećanja Sinovljeva Njegovom Ocu u okviru Plana Spasenja, o čemu ćemo detaljnije drugom prilikom. Bog je učinio Savez sa Svojim Sinom i obećao mu je Zemlju, i Njegovom potomstvu, tj. djeci, odnosno vjernima. Zajedno s Kristom Bog je vjernima obećao život vječni na Novoj Zemlji jer je kroz Krista također Bog učinio Savez sa svima koji se se pomirili s Njim kroz Njegovog Sina. No, trenutno ovdje najvažnije je to da je ovdje Bog rekao za Krista “i bit ćeš Ocem mnogih naroda.” i također je rekao “jer postavio sam te Ocem mnogih naroda.” Ovdje je jasno da je Nebeski Otac učinio Krista, Svoga Sina, Ocem mnogih naroda, tj. Ocem djece koju mu je Bog dao, a to su svi koji su mu se obratili cijelim srcem na spasenje. Krist nije Otac svome Ocu, niti je Otac samome Sebi, već je Otac svoje djece koju mu je dao Bog. I zato Krist kaže u Izaiji 8:18:

Evo, Ja i djeca koju mi dade Gospod Izraelu smo znaci i čudesa od Gospoda Nad Vojskama, koji prebiva na gori Sionu.” Izaija 8:18

Ovo Pavao citira u Hebrejima i potvrđuje da je to Krist rekao: “Jer i Onaj (Krist) koji posvećuje i oni koji su posvećeni — od Jednoga (Oca) su svi. S tog se razloga i ne stidi zvati ih braćom govoreći: Tvoje ću ime naviještati braći Svojoj, usred zajednice pjevat ću ti hvale. I ponovno: U Njega Ja ću se uzdati. I opet: Evo, Ja i djeca koju mi dade Bog. Dakle, budući da su djeca dionici tijela i krvi, tako i sam u tome uze udjela da smrću uništi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla.” Hebrejima 2:11-14

Otac je Kristu obećao dati sve koji budu lojalni i vjerni. I tako je Bog učinio Krista Ocem vječnim, onoj djeci koju je predao Njemu za vječnu baštinu. Krist to potvrđuje:

…kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svima koje si mu dao dade život vječni.” Ivan 17:2 “Otac moj, koji mi ih dade, veći je od sviju.” Ivan 10:30 “Sve mi je predao Otac moj …” Matej 11:27 Ivan Krstitelj potvrđuje: “Otac ljubi Sina te sve dade u ruku njegovu.” Ivan 3:35

Ellen White potvrđuje u Čežnji Vjekova:

“Koliko god pastir može voljeti svoje ovce, On još više voli svoje sinove i kćeri. Isus nije samo naš Pastir, On je “Otac vječni”. On kaže: “Poznajem svoje i moje poznaju mene, kao što Otac poznaje mene i kao što ja poznajem Oca.” (Ivan 10,14.15) Kakva je to izjava — jedino-rođeni Sin, On koji je u Očevom naručju, On koga je Bog objavio kao “Čovjeka, koji je moj Sudrug” (Zaharija 13,7) – zajednica između Njega i vječnog Boga uzeta da prikaže zajednicu između Krista i Njegove djece na Zemlji. {DA 483.2}
Isus nas voli zato što smo dar Njegova Oca i nagrada za Njegov rad. On nas voli kao svoju djecu. Čitatelju, On te voli. Sâmo Nebo ne može podariti ništa veće, ništa bolje. Stoga imaj povjerenja!” {DA 483.3}

 

Bog Otac, Otac Kristov, je predao duše vjernih u Kristove ruke kao Njegovu vječnu baštinu, kao Njegovu djecu koju je On otkupio Svojom dragocjenom krvlju, i time je Bog Nebeski učini Krista Ocem vječnim tim ljudima koji će biti vječno spašeni.

Ime će mu biti… Otac vječni.