Zar ne znate da je Krist u vama?

“Sami sebe iskušavajte jeste li u vjeri! Sami sebe ispitujte! Ili ne spoznajete sami sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako ste u čemu nepouzdani.” 2. Korinćanima 13:5

0
7253

Kada Biblija govori o Duhu Svetome, najčešće se identificira da je to Kristov Duh, odnosno da je to Kristovo vlastito prisustvo u nama, ili jednostavno rečeno – Kristu u nama.

No, nekada kada se govori o Duhu Svetome, Biblija podrazumijeva Očevo prisustvo, a nekada prisustvo i Oca i Sina zajedno. U Bibliji postoje mnogo tekstova koji nam govore o tome. Pogledajmo naprije tekstove koji govore o Duhu Svetome kao o Kristovom Duhu, i o tome da je taj Duh zapravo sam Krist u nama.

 

KRIST U NAMA

“…tajnu od vjekova i od naraštaja skrivenu, a sada očitovanu svetima njegovim,
kojima Bog htjede obznaniti što je bogatstvo slave ove tajne među poganima — to je Krist u vama, nada slave
”. Kološanima 1:26,27
Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih; jer veći je Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu” 1. Ivanova 4:4
S Kristom sam razapet — živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni…” Galaćanima 2:20
“…da Krist po vjeri prebiva u vašim srcima, da ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi
možete zajedno sa svima svetima shvatiti što je širina, i dužina, i dubina, i visina,
i spoznati ljubav Kristovu, koja nadilazi spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
A Njemu koji je, prema snazi koja djeluje u nama, moćan učiniti
mnogo obilnije negoli mi molili ili zamislili” Eežanima 3:17-20
“…jer dokaz tražite da u meni govori Krist, koji prema vama nije nemoćan, nego je moćan u vama.”  2. Korinćanima 13:3

Jer znam da će mi se to okrenuti na spasenje po vašoj molitvi i potpori Duha Isusa Krista…”  Filipljanima 1:19

Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji doista prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
Ako Krist jest u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život
zbog pravednosti” Rimljanima  8:9-10

Sami sebe iskušavajte jeste li u vjeri! Sami sebe ispitujte! Ili ne spoznajete sami sebe, da je Isus Krist u vama? Osim ako ste u čemu nepouzdani.” 2. Korinćanima 13:5

Dakle, kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite,ukorijenjeni i nadograđivani na Njemu i učvršćivani u vjeri, kako ste poučeni, te obilujući njome sa zahvalnošću.” Kološanima 2:6,7
Oni koji su Kristovi, razapeli su tijelo sa strastima i požudama.
Ako živimo u Duhu, u Duhu i hodimo
.”  Gal 5:24-25

Tu nema Grk i Židov, obrezanje i neobrezanje, barbar — Skit, rob — slobodnjak, nego sve i u svima Krist.” Kološanima 3:11

Gospodin je taj Duh, a gdje je Duh Gospodinov, ondje je sloboda.
A svi mi koji otkrivena lica slavu Božju kao u zrcalu gledamo, u istu se sliku preobražavamo iz slave u slavu, i to kao od Gospodinova Duha
.”  2. Korinćanima 3:17-18

Tako je i pisano: “Prvi čovjek, Adam, bijaše učinjen živom dušom; posljednji Adam bijaše učinjen duhom životvornim.
…Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi je čovjek Gospodin s neba.

1. Korinćanima 15:45.47

Pronicali su na koje je ili kakvo doba upućivao Duh Kristov u njima kada je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama koje će uslijediti.” 1. Petrova 1:11
Spasitelj je govorio preko svih proroka. ‘Duh Kristov, koji bijaše u njima, unaprijed je navješćivao Kristove patnje i proslavljenje što će doći nakon njih.’ ” (1. Petrova 1,11) {Čežnja Vjekova, str. 234}

 

Onaj, dakle, koji vas opskrbljuje Duhom i čini čudesa među vama, čini li to po djelima Zakona ili po slušanju vjere?”  Galačanima 3:5

I anđelu crkve u Tijatiri napiši: Ovo govori Sin Božji, onaj koji ima oči kao plamen ognjeni, a noge su njegove poput sjajne mjedi…
Onaj tko ima uho neka čuje što Duh govori
crkvama.”  Otk. 2:18.29

Gospodin Isus Krist s duhom tvojim. Milost s vama. Amen.”  2.Tim. 4:22

Jednako tako nam svjedoči i Duh proroštva.

Kada je Krist uzašao na nebo, osjećaj Njegove prisutnosti još je uvijek bila sa Njegovim sljedbenicima. Bila je to osobna prisutnost, puna ljubavi i svjetlosti
Od sada kroz Duha, Krist će konstantno prebivati u srcima djece. Njihova veza sa Njim je bila prisnija nego kada je On osobno bio s njima. Svjetlost i ljubav i sila prebivajućeg Krista isijavala je kroz njih, tako da, kada su ih ljudi promatraju, “čuđahu se. I prepoznaše ih da su bili s Isusom.” Djela 4:13. Sve što je Krist bio učenicima, On želi biti Njegovoj djeci danas.
Mi možemo biti snažni u Gospodu u sili Njegove snage. Primajući Krista, mi se odjevamo u silu. Prebivajući Spasitelj čini Njegovu silu našim vlasništvom… Kristova prisutnost u srcu je oživljavajuća sila, osnažnujući cijelokupno biće.
Nikada nemoj pomišljati da je Krist daleko. On je uvijek blizu. Njegova ljubljena prisutnost te okružuje
.” {Vjera kojom živim, 62.5-8; 1892}

 

Želim vam prenijeti činjenicu da oni u čijim srcima Isus boravi vjerom, zapravo su primili Duha Svetoga. Svaka osoba koja primi Isusa kao svog osobnog Spasitelja, isto tako sigurno prima i Svetog Duha da mu bude Savjetnik, Posvetitelj, Vodič i Svjedok.” {E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 14, str. 71; 1894}

 

Nije sigurno uhvatiti duh od nekoga drugoga. Mi želimo Svetoga Duha, koji je Isus Krist. Ako razgovaramo s Bogom, imat ćemo snagu i milost i efikasnost.” {Lt66, April 10, 1894}

 

Krist oblikovan iznutra, i Svojim Duhom On ispunjava obečanje, “Neću te zapustiti niti ću te ostaviti”” {E. G. White, Signs of the Times, September 27, 1899 par. 9}

 

Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže svim srcem. On im daje Svog Svetog Duha,  manifestacija Njegove prisutnosti i naklonjenosti.” {E. G. White, Svjedočanstva Svezak 9, str. 230; 1909}

 

Dok upućuje cijelom svijetu Svoj poziv da dođu k Njemu i budu spašeni, On zapoveda Svojim anđelima da pruže božansku pomoć svakoj duši koja mu dolazi u pokajanju i poniznosti, i On osobno dolazi svojim Svetim Duhom usred Svoje crkve.” {Pismo 2d, par. 7, 23. Prosinac 1892}

 

Gospod surađuje sa samo-odricajućim ljudskim radnicima. Njegov vlastiti um, Njegov vlastiti duh im je prenesen.” {Lt122-1899.16}

OTAC U NAMA

U nekim drugim slučajevima iz Biblije vidimo da se o Duhu Svetome govori kao Očevom Duhu, tj. Njegovoj prisutnost. Evo nekoliko Biblijski tekstova koje nam svjedoče o Ocu koji prebiva u nama.

Jer niste vi ti koji govore, nego Duh vašega Oca koji govori u vama.”  Matej 10:20

A ako Duh onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela putem svoga Duha, koji prebiva u vama.” Rimljanima 8:11

Stoga onaj tko to prezire, ne prezire čovjeka, nego Boga, koji nam je i dao svoga svetoga Duha.”  1. Solulanjima 4:8

Ne znate li da ste vi hram Božji i da Duh Božji prebiva u vama?
Ako li tko oskvrnjuje hram Božji, uništit će njega Bog; jer je svet hram Božji,
a to ste vi.”  1. Korinćanima 3:16-17
Kakav sporazum ima hram Božji s idolima? Jer vi ste hram Boga živoga; kao što reče Bog: “Prebivat ću u njima i hoditi u njima; i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod.”
“Stoga iziđite iz njihove sredine i budite odvojeni,” govori Gospodin, “i ništa nečisto ne dotičite; i ja ću vas primiti
i bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri”, govori Gospodin Svevladar
.”
2. Korinćanima 6:16-18

Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i da niste svoji?
Jer za golemu ste cijenu kupljeni: stoga proslavite
Boga u svome tijelu, i u duhu svome, koji su Božji.”  1. Korinćanima 6:19-20

“…u Njemu (Kristu) ste i vi sazidani za prebivalište Božje u duhu.” Efežanima 2:19-22

I tko drži zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovome znamo da On ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.” 1. Ivanova 3:24

Po ovome znamo da ostajemo u njemu i On u nama: dao nam je od svojega Duha.
I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
Tko prizna da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu i on u Bogu.
I mi smo upoznali i uzvjerovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu
.” 1. Ivanova 4:13-16

Istu potvrdu vidimo i iz Duha proroštva.

U davanju Svojega Duha, Bog nam daje Sebe, čineći Sebe izvorom božanskih utjecaja, da da zdravlje i život svijetu.” {Svjedočanstva za zajednicu, sv. 7, 273}

 

Božanski Duh kojeg je Otkupitelj svijeta obećao poslati je prisutnost i sila Božja.{E. G. White, Znaci Vremena, 23. studenog 1891, par. 1}

 

Veličina Božja je za nas nepojmljiva. ‘Božje prijestolje je na nebesima’ (Psalam 11:4); a ipak, Svojim Duhom On je svugdje prisutan. On posjeduje intimno znanje i osobni interes u svim djelima Svoje ruke.” {E. G. White, Odgoj, str. 132; 1903}

 

To je jadna prijevara imati ime, a ipak biti bez povezanosti s Bogom, bez duhovnog života, bez Krista, bez osjećaja Božje prisutnosti u duši. “Imaš ime da živiš, a mrtav si.{SpTB07 29.3}

 

Nalazimo se usred opasnosti posljednjih dana, kada će mnogi biti očišćeni, učinjeni bijelima, i prokušani. Ali opaki će činiti opako, i nitko od opakih neće razumjeti; ali mudri će razumjeti. Upozorenje je dato, “Stoga ne spavajmo kao i ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.” O, da posao reformacije, koji je tako potreban, počne! O, kada bi svi oni na dužnostima stajali na svojem mjestu, govoreći, “Evo mene, šalji mene”! Onaj tko je mudar u savjetu čeka na sve da uvide svoju potrebu za pomoći; ona im je obilno priskrbljena; ona te čeka. Kao pomoć prisutna u svako vrijeme potrebe, Božja prisutnost je otkrivena. Kada se prizoveš na Njegovo ime za pomoć, On kaže, “Evo me,” blizu tebe, spreman ti pomoći ukoliko si spreman biti pomognut.{ST March 17, 1898, par. 6}

OTAC I SIN U NAMA

U nekim slučajevima vidimo da kada se govori o Duhu Svetome, govori se i o Očevoj prisutnosti i o prisutnosti Njegovog Sina. Duh Božji, Duh Kristov, Duh Oca su istoznačnice u Bibliji. Evo još nekoliko tekstova koji nam svjedoče o tome TKO prebiva u nama.

Ali vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji doista prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
Ako Krist jest u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.
A ako Duh Onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih oživjet će i vaša smrtna tijela putem Svoga Duha, koji prebiva u vama
.” Rimljanima 8:9-11

U onaj dan ćete znati da sam ja u svome Ocu i vi u meni i ja u vama.”
Odgovori mu Isus i reče: “Ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega; i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti.”  Ivan 14:20.23

Tko god prestupi Kristov nauk i u njemu ne ostane, nema Boga. Onaj tko ostaje u Kristovu nauku, on ima i Oca i Sina.”  2. Ivanova 1:9

“…ono što smo vidjeli i čuli navješćujemo vama da i vi imate zajedništvo s nama; a naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Kristom.”  1. Ivanova 1:3

Ne molim samo za ove, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene:
da svi budu jedno; kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao.”  Ivan 17:20-21

Ono dakle što vi čuste od početka, u vama neka ostaje. Ako u vama ostane ono što od početka čuste, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.” 1. Ivanova 2:24

Evo nekoliko potvrda iz Duha Proroštva.

Duhom će Otac i Sin doći i prebivati u vama.{E. G. White, Biblijski Odjek, 15. siječnja 1893 par. 8}

 

Grešnik tada stoji pred Bogom kao pravedan čovjek; uzet je u milost neba, i kroz Duha ima zajedništvo sa Ocem i Sinom.” {E. G. White, Znaci Vremena, 3. studenog 1890 par. 1}

 

Vidjeli smo do sada kako samo dvije individue prebivaju u nama, a to su Otac i Sin i nitko više. No, u posebnom smislu Krist prebiva u nama, jer je On naš Utješitelj, koji je bio iskušan u svemu baš kao i mi, te nam može pomoći kada smo kušani.

KRIST DOLAZI U TIJELO

Ivan nas upućuje na jednu veoma važnu stvar, glede prebivanja Krista u nama, gdje kaže:

Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.
Po ovome prepoznajete Duha Božjega: Svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao, od Boga je;
a svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist u tijelu došao
, nije od Boga: to je taj duh antikrista, o kome ste čuli da dolazi i već je sada na svijetu.”  1.Ivanova 4:1-3

Jer mnogi su zavodnici izišli u svijet, koji ne ispovijedaju da Isus Krist dolazi u tijelu. To je zavodnik i antikrist.”  2. Ivanova 1:7

Mnogi misle da ovi tekstovi govore da duh antikristov niječi da je Isus došao u doslovnom, fizičkom tijelu kada je došao na ovaj svijet, ili da misle kako Krist neće doći fizički za vrijeme Njegovog drugog dolaska. No, riječ je zapravo o pogrešnom prijevodu Biblije. Kada Ivan kaže “u tijelo došao” ili “dolazi u tijelu”, u grčkom originalu stoji riječ “ἔρχομαι” – erchomai. Taj glagol nije u svršenom obliku, već je nesvršeni mediopasiv oblik. Ono označava proces dolaženja, ali nije u budućem vremenu, već sadašnjem kao dolaziti, ali u procesu – na putu. U grčko-hrvatskom rječniku prijevod kaže “ići, dolaziti, stići, vratiti se”. Nije riječ da Krist dolazi konstantno tjelesno u svojem fizičkom tijelu, već on dolazi i prebiva u nama, u našem tijelu. Riječ je o prebivanju Krista u nama. To je ono što Ivan govori u kontekstu, zato sada pažljivo ponovno pročitajmo i kontekst i ispravan prijevod:

I tko drži zapovijedi Njegove, u njemu ostaje, i On u Njemu. I po ovome znamo da On ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijetPo ovome prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da Isus Krist dolazi (erchomai) u tijelo, od Boga je.
A svaki duh koji ne ispovijeda da Isus Krist dolazi (erchomai) u tijelo, nije od Boga. To je duh Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi (erchomai) i sad je već u svijetu.
Vi ste od Boga, dječice, i pobijedili ste ih; jer veći je Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu
.” 1. Ivanova 3:24-4:4

U svijetu je duh antikristov, ali u nama je Duh Isusa Krista, doslovno u našem tijelu. On je taj koji dolazi u tijelo. Da smo to dobro razumijeli imamo potvrdu iz Duha proroštva.

Mi svakako živimo usred opasnosti posljednjih dana. Sada nam je potrebna milost koju će nam Bog podariti onima koji se ispravno bore za svaku moguću pobjedu. Ako ćemo spasiti duše koje su pomagale Dr. Kelloggu stajati gdje sada on stoji, nama će biti potrebna sila živog Krista koja će ići sa nama u našem radu. Moramo reći sa Ivanom, “Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Po ovome prepoznajete Duha Božjega: Svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist dolazi u tijelu, od Boga je; a svaki duh koji ne ispovijeda da je Isus Krist dolazi u tijelo, nije od Boga: to je taj duh antikrista, o kome ste čuli da dolazi i već je sada na svijetu.”
Kakvo ne-dvosmisleno svjetlo nam je Bog podario u ovom poglavlju. Priliči svakoj duši da bude sigurna da je Krist oblikovan iznutra, nada slave. O, hajdemo neprekidno hodati ponizni s Bogom. Sada nam je potrebna ta živa vjera koja uzima Boga za Njegovu riječ. Ne smijemo dopustiti niti jednu obeshrabrujuću značajku opozicije da obeshrabruje naše duše. To ne bi bilo na slavu Bogu, da mi budemo obeshrabreni.{Lt335-1905.8-9}

 

Gdje stojite, braćo i sestre? Dali se držite smrti Kristove vjerom i činite ga svojim spasenjem? Tada smo mi učinili novi početak i cjelokupni naš prošli život je kao da nije postojao. Božji život mi trebamo živjeti. Bog od nas traži da nastavimo hodati odmah kraj Njega. Kada primimo Njega tada smo oslobođeni i ne griješimo više. Zašto griješimo? Mi ne razumijemo Božju dostatnost. On će pokazati Sebe u našim srcima. Imali smo u našoj Subotnjo školskoj lekciji, da kada ispovjedamo da Isus Krist dolazi u tijelo, mi imamo ispovjediti da je On došao u naše tijelo. Mi smo odložili naše vlastite grijehe i mi živimo na slavu Božju.” {Ms15-1894.23}

 

Zato je izrazito važno, braćo i sestre, da ispitujemo duhove, i da se uvjerimo da identitet duha – Duha Svetoga, je Isus Krist. Krist u nama – nada slave. Nitko drugi osim Krista ne smije prebivati u nama. Jedino na taj način možemo pobijediti grijeh:

Možda se time može postići izvanjska korektnost u ponašanju, ali se ne može promijeniti srce; ne mogu se očistiti izvori života. Mora postojati sila koja djeluje iznutra, novi život odozgor, prije nego se čovjek može promijeniti iz grijeha u svetost. Ta sila je Krist. Jedino Njegova milost može pokrenuti zamrle sposobnosti duše i privući ih k Bogu, k svetosti.” {PK 20.1}

 

U prošlom proučavanju smo vidjeli kako je Duh Sveti Utješitelj, to jest da je to Krist. Duh Sveti je Krist, On sam, lišen ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. Vidjeli smo kada dolazi Utješitelj ne dolazi nitko drugi koji je istobitan sa Ocem i Sinom. Također i sada smo vidjeli obilne potvrde da je Duh Sveti Krist, lišen ljudske prirode i nezavisan od nje, sveprisutan svojim vlastitim Duhom. Duh Sveti nije nitko treći tko je istobitan sa Ocem i Sinom, već je to Krist, koji je oblikovan iznutra, novi život odozgo – On je sila kojom nam je pobijediti grijeh.

U slijedećem proučavanju, proučavati ćemo temu pod nazivom “Treće lice Božanstva”. Taj termin se ne spominje u Bibliji, ali ga spominje Duh proroštva. Nažalost, mnogi misle ako sestra White koristi takav naziv za Duha Svetoga, da je Duh Sveti samim time  netko treći istobitan sa Ocem i Sinom. No, ukoliko dopustimo da sestra White sama odgovori na ovo pitanje, opet ćemo doći do istog zaključka, a to je da je Treće lice Božanstva, Kristov duh. Da je to Krist koji nije ovisan o svojemu fizičkom tijelu, neovisan o njega, već je Svojim vlastitim Duhom sveprisutan.