Duh i Riječ – Princip Božje Objave

"Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno, jer nikada proroštvo ne bȋ čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni Duhom Svetim izgovoriše sveti Božji ljudi." 2. Petrova 1:20,21

0
5519

Ovotjedna pouka je o Duhu i Riječi. Biblija, kao Sveta Božja Riječ, dana nam je ne kao čovjekovo mudrovanje, već kao nadahnuto otkrivenje Božje.

Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti” 2. Timoteju 3:16

Kroz ovu temu proučavat ćemo o principu Božje objave. Naime, u Bibliji postoji sveobuhvatan i jedinstven princip, odnosno način na koji se Bog objavio čovjeku.

Kada je čovjek stvoren imao je direktnu komunikaciju s Bogom. Nakon pada u grijeh čovjek više nije bio u mogućnosti biti u direktnoj komunikaciji s Bogom. Trebao mu je Posrednik, a taj Posrednik je bio Krist – Sin Božji. Na snagu je stupio plan spasenja i Krist kao Posrednik. On je stao između Boga i čovjeka te je održavao vezu s Bogom, znanje o Bogu i objavu o Božjoj volji.

O tome nam svjedoči Jakovljeva vizija, gdje jasno možemo vidjeti princip Božje objave.

Tako dođe na neko mjesto te ondje prenoći, jer sunce bijaše zašlo. I uze jedan od kamenova s onoga mjesta pa stavi sebi pod glavu i legne na tome mjestu. I usnu san: i gle, ljestve stoje na zemlji, a vrhom svojim do neba dopiru; i gle, anđeli Božji po njima uzlaze i silaze. I gle, nad njima stoji Gospod i govori: »Ja sam Gospod (Jahve), Bog Abrahama, oca tvojega, i Bog Izakov; tu zemlju na kojoj ti ležiš tebi ću dati i potomstvu tvojemu. A potomstva tvojega bit će kao praha zemaljskoga; i raširit ćeš se na zapad i istok i sjever i jug, a tobom i potomstvom tvojim blagoslivljat će se svi rodovi zemaljski. I gle, ja sam s tobom; i čuvat ću te kamo god pođeš, i dovest ću te natrag u ovu zemlju; jer neću te ostaviti dok ne izvršim što sam ti obrekao.« Tad se Jakov probudi oda sna svojega te reče: »Zaista je Gospod (Jahve) na ovome mjestu, a ja nisam ni znao.« I prestraši se te reče: »Kako je strašno ovo mjesto! Ovo nije drugo nego kuća Božja i ovo su dveri nebeske!«” Postanak 28:11-17

Isus tumači Jakovljevu viziju. On kaže da ljestve po kojima uzlaze i silaze anđeli Božji simboliziraju Njega samog.
Zaista, zaista, kažem vam, odsada ćete gledati otvoreno nebo i anđele Božje kako uzlaze i silaze nad Sinom Čovječjim.“ Ivan 1:51

Krist je taj koji je premostio ponor između Neba i Zemlje. Sva komunikacija sa čovjekom između Boga i čovjeka ide jedino preko Njega kao jedinog posrednika.
Jer jedan je Bog i jedan posrednik između Boga i ljudičovjek Krist Isus,“              1. Timoteju 2:5

Vizija kaže kako je nad ljestvama stajao Jahve, Bog Abrahama, Izakov i Jakovljev. Pismo nam svjedoči da je Taj koji je nad ljestvama sam Bog Otac. Petar to objašnjava:
Bog Abrahamov i Izakov i Jakovlje, Bog otaca naših, proslavi Sina svojega Isusa, kojega vi predadoste i odrekoste ga se pred licem Pilatovim kad onaj već bijaše odlučio da ga pusti.“ Djela 3:13

Sin Božji je jedini posrednik između Boga i čovjeka. „Bog otaca naših” je sam Otac Nebeski, protiv kojeg smo se pobunili. Sva Božja objava dolazi nam od Oca, preko Njegovog Sina, kroz anđele. To je univerzalni princip Božje objave kroz sva vremena, nakon pada u grijeh. Tako nam svjedoči i Duh Proroštva.

Sve do trenutka čovjekove pobune protiv Božje vladavine čovjek je nesmetano održavao vezu s Bogom. Međutim, Adamov i Evin grijeh je rastavio Nebo od Zemlje, tako da čovjek ne može održavati zajednicu sa svojim Tvorcem. Ipak, svijet nije prepušten samoći i bespomoćnosti. Ljestve predstavljaju Isusa koji je određen kao način komuniciranja. Da On nije sa svojim vlastitim zaslugama premostio ponor što ga je prouzročio grijeh, službujući anđeli ne bi mogli održavati zajednicu s palim čovjekom. Krist povezuje čovjeka u njegovoj slabosti i bespomoćnosti s izvorom beskonačne sile.{Patrijarsi i Proroci, str. orig. 184, 1890}

 

Nakon pada nije mogla postojati nikakva izravna komunikacija između Boga i čovjeka, osim kroz Krista, i Bog je svome Sinu povjerio u posebnom smislu slučaj pale rase. Krist je izvršio djelo otkupljenja. On želi održati potpunu slavu Božjeg zakona unatoč ljuskoj obitelji koja ga je prekršila. On će otkupiti od prokletstva sve poslušne koji će prigrliti njegovu ponudu milosti prihvaćajući pomirenje koje je On čudesno pružio. Kroz njegov posrednički rad, Krist će u potpunosti opravdati svetost i nepromjenjivost zakona njegovog Oca.{Pregled i Glasnik, 29. travnja 1875., pogl. 3}

 

Prijestup zakona je uzrokovao strašnu razdvojenost između Boga i čovjeka. Adam je u svojoj nevinosti imao direknu, slobodnu i sretnu komunikaciju sa svojim Stvoriteljem. Nakon njegovog prestupa Bog je mogao komunicirati sa čovjekom samo kroz Krista i anđele.{Ellen G. White, Znaci Vremena, 30. siječnja 1879., ‘The great controversy: The plan of salvation’}

 

Kroz Krista imamo stalnu komunikaciju sa Ocem. Kroz ova otvorena vrata možemo gledati slavu nebeskog svijeta i procijeniti nadmoćnost nebeskih privlačnosti u usporedbi sa zemljskim.”  {Ellen G. White, Pregled i Glasnik, 6. siječnja 1891, ‘Home Missions’}

 

Gospod Bog nebesa je naš Vođa! On je Vođa kojeg možemo sigurno pratiti; jer On nikada ne pravi greške! Slavimo Boga i Njegovog Sina Isusa Krista, kroz koga komunicira sa svijetom {Ellen G. White, Svjedočanstva za Zajednicu 8, str. orig. 238, ‘Budite oprezni’, 1904}

 

Kroz  Krista je otvorena komunikacija između Boga i čovjeka. Anđeli mogu prolaziti amo-tamo sa neba na zemlju sa porukama ljubavi palom čovjeku i služiti onima koji će biti nasljednici spasenja. Ovi nebeski glasnici jedino Kroz Krista mogu služiti čovjeku.” {Confrontation 46.3}

 

PRINCIP OBJAVE BOŽJE

Biblija nam potvrđuje osnovni princip kako Bog daje objavu čovjeku:

Otkrivenje Isusa Krista, što mu ga dade Bog da pokaže slugama svojim što se treba ubrzo dogoditi. I on to naznači poslavši po Svom anđelu sluzi svojemu Ivanu. Otkrivenje 1:1

Vidimo da Bog daje svoju objavu najprije svome Sinu, a nakon toga Sin kao posrednik prenosi čovjeku osobno svojim Duhom ili preko anđela. Ovo je univerzalni princip koji vrijedi od čovjekova pada u grijeh.

Kada je anđeo rekao Ivanu na Patmosu, ‘Svjedočanstvo isusovo je duh proroštva,’ mislio je više nego što su tumači mogli pretpostaviti. Njegove riječi sežu daleko unatrag do dana palog Adama, kada je plan otkupljenja pokrenut, i obuhvaćaju svu proročku riječ oba Zavjeta.
Očitovanje duha proroštva namijenjeno je za sva razdoblja. Sveto Pismo nigdje ga ne ograničava na neki određeni period vremena, od pada do konačnog povratka. Biblija prepoznaje njegovo očitovanje kako u dobu partijarha, tako u dobu Židova i u kršćanskom dobu. Kroz ovaj medij Bog je komunicirao sa svetim ljudima u davnini.
Krist i njegovi anđeli su karika koja spaja Boga i palog čovjeka. Ovdje je poredak kojom se proročka istina predaje sa nebeskog prijestolja ljudskoj djeci. Bog je daje Kristu. Krist je daje svojem anđelu. Anđeo ju pokazuje odabranom Božjem proroku. A prorok ju otkriva narodu.” {TBI 313.1-3; Uriah Smith and James White}

 

KRIST JE OBJAVA BOŽJA

Pogledajmo najprije Krista koji je objavljivao Boga kako u Novom, tako i u Starom Zavjetu. U Starom Zavjetu Krist je poznat pod nazivom Anđeo Jahvin, tj. Anđeo u kome je bilo Jahvino Ime. Anđeo također znači i glasnik ili vjesnik. U Novom Zavjetu je Krist također poznat pod nazivom Riječ. I u Starom i u Novom Zavjetu Krist nije govorio Svoje riječi, već samo Očeve riječi, tj. ono što mu je Otac dao da prenese ljudima.

STARI ZAVJET

Pogledajmo najprije Krista u Starom Zavijetu, koji je objavljivao Božje riječi.

I ukaza mu se anđeo GOSPODINOV u rasplamtjelu ognju usred nekoga grma. On pogleda, i gle, grm gori sav u plamenu, ali ne izgara.  I reče Mojsije: “Svratit ću i pogledati taj veličanstveni prizor, zašto grm nije izgorio.” A kada GOSPODIN vidje da je on skrenuo pogledati, dovikne mu Bog iz grma: “Mojsije, Mojsije!” I reče on: “Evo me.”  I reče mu on: “Ne prilazi ovamo: izuj obuću s nogu, jer je mjesto na kojem stojiš sveto tlo.”  Nadalje reče: “Ja sam Bog tvoga oca; Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.” I prekri Mojsije svoje lice, jer se bojao gledati Boga.  I reče GOSPODIN: “Vidio sam, vidio, patnju moga naroda, koji je u Egiptu, i čuo sam njihov vapaj zbog njihovih nadglednika; jer znam za muke njihove.  Stoga sam sišao izbaviti ih iz ruke Egipćana i izvesti ih iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju,.. I reče Mojsije Bogu: “Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem djecu Izraelovu iz Egipta?”  A on reče: “Ja ću svakako biti s tobom, a ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kada izvedeš narod iz Egipta, služit ćete Bogu na ovome brdu.”               Izlazak 3:4-6.8.11-12

Stjepan ponovno objašnjava ovaj događaj na slijedeći način.

I kad se navrši četrdeset godina, u pustinji gòre Sinaj ukaza mu se Anđeo Gospodnji u plamenu gorućega grma.
A Mojsije se, vidjevši to, zadivi prizoru. I dok je prilazio da promotri, dođe k njemu glas Gospodnji:
Ja sam Bog otaca tvojih
, Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev. Mojsije se pak, sav dršćući, nije usuđivao ni pogledati.

A Gospodin mu reče: Izuj obuću s nogu svojih! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo.
Vidio sam, vidio nevolju puka svojega u Egiptu i uzdisaj njihov čuo pa siđoh da ih izbavim. A sad hajde, šaljem te u Egipat!
Toga Mojsija, kojeg su se odrekli rekavši: Tko je tebe postavio za glavara i suca?, toga Bog posla kao glavara i otkupitelja rukom Anđela koji mu se ukaza u grmu.
Taj ih izvede učinivši čudesa i znake u zemlji egipatskoj i u Crvenome moru i u pustinji tijekom četrdeset godina.

To je onaj Mojsije koji je rekao sinovima Izraelovim: Proroka poput mene podići će vam Gospod, Bog vaš, od vaše braće — Njega slušajte!
To je onaj koji je u pustinji bio u zajednici s Anđelom, što mu je govorio na gori Sinaju, i s ocima našim; koji je primio riječi žive da ih nama poda
” Djela 7:30-38

Vidimo da se Krist javio Mojsiju u grmu kao Anđeo Jahvin. On mu je prenosio Očeve riječi i volju govoreći u prvom licu. Također vidimo da je Jahve poslao Mojsija rukom Anđela, tj. Kristovom rukom.

A iz Kadeša Mojsije posla glasnike kralju Edoma: Ovako veli tvoj brat Izrael: ‘Ti znaš sve poteškoće koje su nas snašle:
kako oci naši siđoše u Egipat i mi u Egiptu proboravismo mnogo vremena; a Egipćani su zlo postupali s nama i s ocima našim.
Tada zavapismo Gospodu (Jahvi), i on ču naš glas te posla Anđela i izvede nas iz Egipta. I evo, mi smo u Kadešu, gradu uz rub tvojega područja.” Brojevi 20:14-16

A Gospod (Jahve) je išao pred njima, danju u stupu od oblaka da ih putem vodi, a noću u stupu od ognja da im svijetli, da bi mogli putovati i danju i noću.” Izlazak 13:21

U Novom Zavjetu Pavao nam objašnjava da je taj Anđeo Jahvin koji ih je vodio kroz pustinju bio Krist.

…i svi popiše isto duhovno piće. Pili su naime iz duhovne Stijene koja ih je pratila — a ta Stijena bijaše Krist.” 1. Korinćanima 10:4

Pred tobom ću poslati Anđela; istjerat ću Kanaance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce. Idite u zemlju kojom teče mlijeko i med. Ja s vama neću poći – jer ste narod tvrde šije – da vas putem ne istrijebim.”  Izlazak 33:2-3

“Evo, ja šaljem Anđela pred tobom da te čuva na putu i da te dovede u mjesto koje sam pripravio. Čuvaj ga se i pokoravaj se Njegovu glasu. Ne izazivaj ga, jer vam on neće opraštati vaše prijestupe: jer je Moje Ime u Njemu. Ali ako se budeš pokoravao njegovu glasu i činio sve što ja govorim, tada ću ja biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Jer će moj Anđeo ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, i Hetita, i Perižana, i Kanaanaca, Hivijaca, i Jebusejaca: i ja ću ih istrijebiti”  Izlazak 23:20-23

Ovdje vidimo da je Jahve govorio s Izraelcima Svoje riječi kroz Kristov glas. Krist je djelovao kao glasnik Božji, tj. Anđeo Jahvin.

A sad, idi! Vodi taj puk kamo sam ti rekao. Gle, moj će Anđeo pred tobom ići. Ali u dan kad ih budem pohodio, pohodit ću ih zbog grijeha njihova.”  Izlazak 32:34

I reče On: ‘Moja prisutnost će ići s tobom, i ja ću ti dati počinak.’
I reče mu on: ‘Ako tvoja prisutnost ne pođe sa mnom, nemoj nas odvoditi odavde.
Jer po čemu će se ovdje znati da smo ja i tvoj narod našli milost u tvojim očima? Neće li po tome što ti ideš s nama? Tako ćemo biti odijeljeni, ja i tvoj narod, od svih naroda koji su na licu zemlje.’ ”  Izlazak 33:14-16

Vidimo da je prisutnost Anđela Jahvina predstavljala Jahvinu prisutnost. Kristova prisutnost je bila kao sama Očeva (Jahvina) prisutnost, i zato je Otac rekao “moja će prisutnost ići s tobom” govoreći o svojem Anđelu, tj. o Kristu. To je Izaija dobro razumio, te je napisao sljedeće:

U svoj njihovoj nevolji on se mučio, i Anđeo Njegove prisutnosti ih je spasio: u svojoj ljubavi i svome smilovanju on ih je otkupio; i podigao ih je, i nosio svih davnih dana.”      Izaija 63:9

Duh Proroštva nam potvrđuje da je to tako.

Sin je postavljen na prijestolje sa Ocem, i nebesko se mnoštvo svetih anđela okupilo oko njih. Otac je tada objavio da je On odredio Krista, Svojega Sina, kao jednakog sebi; tako da gdje god je bila prisutnost Njegovog Sina, to je bilo kao Njegova vlastita Prisutnost.” {Ellen G. White, Znaci Vremena, 9. siječnja 1879., ‘The fall of Satan’, vidi također Spirit of Prophecy Volume 1 str. 17, ‘The Fall of Satan’}

 

Nakon pada, Krist je postao Adamov učitelj. On je djelovao prema čovječanstvu namjesto Boga, spašavajući rasu od njezine neposredne smrti. On je uzeo na sebe posao posrednika između Boga i ljudi.” {Ellen G. White, Znaci Vremena, 29. svibnja 1901., ‘God’s purpose for us’}

 

Vidimo da je Anđeo Jahvin bio Krist, koji je govorio Jahvine Riječi, onako kako piše da je Jahve izbavljao rukom Anđela. Taj Anđeo je bio Krist, odnosno Anđeo Jahvine prisutnosti. Anđeo u kojemu je bilo Jahvino ime. Jahve, odnosno Otac, nikada nije direktno komunicirao sa čovjekom, već je sva komunikacija išla kroz Njegovog Sina, od početka čovjekovog pada u grijeh.

Pogledajmo potvrdu iz Duha Proroštva.

“U svim ovim otkrivenjima božanske prisutnosti Božja slava se otkrivala kroz Krista. Ne samo za Spasiteljeva dolaska već u svim vjekovima(!!!) nakon pada i obećanja o otkupljenju, “Bog bijaše onaj koji je u Kristu pomirio svijet sa sobom” (2. Korinćanima 5:19). Krist je bio temelj i središte žrtvenog sustava u razdoblju patrijaraha i u vrijeme Izraelaca. Od pada u grijeh naših prvih roditelja nije bilo izravnog razgovora između Boga i čovjeka. Otac je svijet predao u Kristove ruke da On svojim posredničkim djelovanjem otkupi čovjeka i opravda autoritet i svetost Božjeg Zakona. Kroz Krista se ostvarivala svaka zajednica između Neba i palog čovječanstva. Božji Sin je našim prvim roditeljima dao obećanje o otkupljenju. On se prvi otkrio patrijarsima. Adam, Noa, Abraham, Izak, Jakov i Mojsije razumjeli su evanđelje. Oni su tražili spasenje u čovjekovoj Zamjeni i Jamcu. Ovi sveti, drevni ljudi održavali su zajednicu sa Spasiteljem koji je trebao doći na ovaj svijet u ljudskom tijelu, a neki od njih su razgovarali licem u lice s Kristom i anđelima.
Krist ne samo što je bio vođa Izraelaca u pustinji, Anđeo u kojem je bilo Jahvino ime, i koji je, obavijen u stupu od oblaka, išao pred mnoštvom, već je On bio taj koji je Izraelu dao Zakon. Usred zapanjujuće slave na gori Sinaj Krist je u prisutnosti cijelog naroda objavio Deset zapovijedi iz Zakona svog Oca. On je bio taj koji je Mojsiju dao ispisane ploče Zakona. Krist je bio taj koji je kroz proroke govorio svom narodu.
Apostol Petar, pišući kršćanskim crkvama, kaže: “… proroci koji su vama prorekli određenu milost. Dok su ispitivali na koje i na kakvo je vrijeme upućivao Kristov duh – koji bijaše u njima – kad je unaprijed navješćivao Kristu određene patnje i proslavljanje što će doći poslije njih.” (1. Petrova 1:10,11) Kristov glas je taj koji nama progovara kroz Stari zavjet. “Proročki je duh, zapravo, svjedočanstvo Isusovo.” (Otkrivenje 19:10)”  {Patrijarsi i Proroci, str. orig. 366-367; 1890}

 

Anđeo Jahvine prisutnosti je bio sam Krist.

Vidimo da je Anđeo Jahvin govorio Jahvine riječi u prvome licu. Vidimo da je taj Jahve, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, zapravo Otac, čije je riječi Krist govorio.

Opet vidimo kako je Sin jedini posrednik između Boga i ljudi. On je u Starom Zavjetu djelovao kao Anđeo Jahvin, odnosno glasnik, i nije govorio svoje riječi već samo ono što mu je rekao Bog (Jahve), odnosno Njegov Otac.

U 3. poglavlju Zaharije ponovno imamo isti princip, gdje Anđeo Jahvin govori u Očevo ime.

I pokaza mi on Jošuu, velikog svećenika, gdje stoji pred GOSPODINOVIM Anđelom, i Satana gdje mu stoji zdesna da mu se protivi.
I reče Gospodin Satanu: “Ukorio te Gospodin, Satane; ukorio te GOSPODIN, koji je izabrao Jeruzalem: nije li to glavnja iz ognja istrgnuta?”
A Jošua bijaše odjeven u prljave halje te stajaše pred Anđelom.
I odgovori On i prozbori onima koji stajahu pred njim, rekavši: “Skinite s njega prljave halje.” A njemu reče: “Evo, učinih da s tebe prijeđe tvoja poročnost i odjenut ću te u drugu opravu.”
A ja rekoh: “Neka mu stave čistu mitru na glavu.” Tako mu staviše čistu mitru na glavu i odjenuše ga u opravu. I stajaše ondje Anđeo Gospodinov.
I posvjedoči Anđeo Gospodinov
Jošui, rekavši:

Ovako govori GOSPODIN nad vojskama: ‘Ako budeš hodio mojim putovima i ako budeš držao moju odredbu, tada ćeš i ti suditi u mome Domu i čuvat ćeš moja predvorja, a ja ću ti dati mjesta da hodaš među onima koji ondje stoje.
“Čuj sada, Jošuo, veliki svećeniče, ti i tvoji drugovi koji sjede pred tobom; jer su to ljudi kojima se čude: jer gle, ja ću izvesti slugu svoga, Granu.
 Jer evo kamena što ga postavih pred Jošuu; na jednom će kamenu biti sedam očiju: evo, Ja ću urezati njegov natpis”, govori Gospodin nad vojskama, “i u jednome danu ću ukloniti opačinu te zemlje.

U taj dan će”, govori GOSPODIN nad vojskama, “svatko pozivati svoga bližnjega pod lozu i pod smokvu.”  Zaharija 3:1-10

Pogledajmo još nekoliko potvrda iz Duha Proroštva.

Nakon pada nije mogla postojati nikakva izravna komunikacija između Boga i čovjeka, samo kroz Krista, i Bog je svome Sinu povjerio u posebnom smislu slučaj pale rase. Krist je izvršio djelo otkupljenja. On želi održati potpunu slavu Božjeg zakona unatoč ljuskoj obitelji koja ga je prekršila. On će otkupiti od prokletstva sve poslušne koji će prigrliti njegovu ponudu milosti prihvaćajući pomirenje koje je ON čudesno pružio.”
“Kroz njegov posrednički rad, Krist će u potpunosti opravdati svetost i nepromjenjivost zakona njegovog Oca.”{Pregled i Glasnik, 29. travnja 1875., pogl. 3}

 

 

NOVI ZAVJET

U Novom Zavjetu Krist se spominje kao Riječ. ”I Riječ je tijelom postala…” Ivan 1:14

Tko je Krist? On je jedino rođeni Sin živoga Boga. On je Ocu kao riječ koja izražava misao, – kao misao koja se mogla čuti.” … “Krist je riječ Božja. Krist je rekao Filipu, “Onaj koji je vidio mene, vidio je Oca.” Njegove riječi su bile odjek Božjih riječi. Krist je bio obličje Boga, odsjaj slave Njegove, savršeni otisak Njegove osobe.” {Ellen G. White, Youth’s Instructor, 28th June 1894, ‘Grow in grace’}

 

“Došavši prebivati među nama, Isus je trebao otkriti Boga i ljudima i anđelima. On je bio Riječ Božja – Božja misao koja se mogla čuti. U molitvi za svoje učenike On je kazao: “Objavio sam im ime tvoje…{Ellen G. White, Čežnja Vjekova, str. orig 19, ‘Bog je s nama’}

 

Ono što je govor mislima, to je Krist nevidljivome Bogu. On je manifestacija Oca i nazvan je Riječ Božja.{Ellen G. White, Znaci vremena, 15. studenog 1899., ‘The Law Revealed in Christ’}

 

Kada je Krist govorio palom čovjeku, On je govorio Jahvine riječi, a to su Očeve riječi. Tako je sam Otac nagovijestio Mojsiju, a Isus je te riječi potvrdio.

Podići ću im Proroka usred braće tvoje, kao što si ti; i svoje ću riječi staviti u usta Njegova te će im govoriti sve što mu zapovjedim. I dogodit će se, tko god ne posluša mojih riječi što će ih On govoriti u moje ime, od toga ću Ja tražiti račun.” Ponovljeni Zakon 18:18,19

Jer ja nisam govorio sȃm od sebe, nego Onaj koji me posla, Otac, On mi dade zapovijed što da reknem i što da govorim. I znam da je zapovijed Njegova život vječni. Što dakle ja govorim, govorim tako kako mi je rekao Otac.” Ivan 12:49,50

Riječi koje vam govorim, ne govorim od sebe, nego Otac koji prebiva u meni, On čini djela… Ali neka svijet upozna da ljubim Oca i činim tako kako mi Otac zapovjedi.            Ivan 14:10,31

Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove.” Hebrejima 1:1,2

CIJELA BIBLIJA

Zaključujemo da je kroz cijelu Bibliju Bog objavljivao Sebe kroz Svoga Sina Isusa Krista.

Cijela Biblija je objava; jer sva objava čovjeku dolazi kroz Krista, i sve je usredotočeno na Njega. Bog nam je govorio preko svoga Sina, čiji smo stvaranjem i otkupljenjem.{Biblijski Komentari svezak 7 EGW, str. orig. 953.7}

 

“Držite se blizu Krista. Sjetite se Njegovih riječi: “učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta” (Matej 28:20)
On je s nama dok naučavamo riječi koje je On govorio u Starom Zavjetu, kao i u Novom. On, koji je dao zapovijed u Novom Zavjetu, također je i Onaj koji je dao uputu sadržanu u Starom Zavjetu. I Stari i Novi Zavjet su sveti; oba sadrže Kristove riječi. Sva komunikacija sa neba na zemlju od Adamovog pada bila je kroz Krista. Onaj koji vjeruje uputi sadržanoj u Novom Zavjetu i u Starom, vršeći naredbe koje je Krist tamo zapovijedio, ima Spasitelja uvijek sa njim.{The Kress Collection, 126. YRP 327.2-3}

 

“Grijeh Adama i Eve uzrokovao je strašno razdvajanje između Boga i čovjeka. Ovdje Krist staje između palog čovjeka i Boga i kaže čovjeku, Ipak ćeš moći doći do Oca; zamišljen je plan spasenja preko kojeg se Bog može pomiriti sa čovjekom, i čovjek s Bogom; i preko posrednika ti još možeš pristupiti Bogu. Ovdje on stoji da posreduje za tebe. On je veliki Prvosvećenik koji moli u našu korist; a na tebi je da dođeš i izneseš svoj slučaj Ocu preko Isusa Krista. Tako možeš naći pristup Bogu; i ako zgriješiš tvoj slučaj nije beznadan. “A ako tko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca — Isusa Krista pravednika.{Pregled i Glasnik, 31. svibnja 1870., pogl. 12}

 

DUH SVETI NADAHNJUJE PISCE BIBLIJE

Do sada smo vidjeli da i Pismo i Duh Proroštva govore da je objava Božja tekla samo kroz Božjega Sina. Ispada kao da smo Duha Svetoga zanemarili, a znamo jasno da Pismo svjedoči da je objava Božja išla na proroke koji su bili nadahnuti Duhom Svetim. Na prvi pogled izgleda kao da je ovo kontradikcija, ali dopustimo da Biblija sama sebe protumači.

I tako imamo još čvršću proročku riječ. Dobro činite što pazite na nju kao na svjetiljku što svijetli na mračnu mjestu sve dok dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.” 
“Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno,
jer nikada proroštvo ne bȋ čovječjom voljom doneseno, nego ga nošeni Duhom Svetim izgovoriše sveti Božji ljudi.” 2. Petrova 1:19-21

Biblija nam sama tumači i razjašnjava ovaj tekst.

O tome su spasenju istraživali i ispitivali proroci koji su prorokovali o milosti vama namijenjenoj. Istraživali su na koje je ili kakvo vrijeme ukazivao Duh Kristov u njima, koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama i slavama što su nakon toga imale doći.”           1. Petrova 1:10-11

…Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proroštva.” Otkrivenje 19:10

Biblija nam objašnjava da je, kada su proroci bili nošeni Duhom Svetim u pisanju Božje objave, to bio Kristov Duh u njima. Duh Sveti je doslovno duh, Kristov Duh.

Spasitelj je govorio preko svih proroka.Duh Kristov koji bijaše u njima kad je una­prijed navješćivao Kristu određene patnje i proslavljenje što će doći poslije njih.” 1. Petrova 1:11. {Čežnja vjekova, str. orig. 234.,; 1898}

 

Bio je to Duh Kristov koji je govorio kroz Enoha; taj Duh se nije očitovao samo u izjavama ljubavi, suosjećanja i preklinjanja, sveti ljudi nisu govorili samo glatke riječi. Bog stavlja u srca i na usne Svojih glasnika istine koje su oštre i režu kao dvosjekli mač.{Ellen G. White, Patrijarsi i Proroci, str. orig. 86, ‘Set i Henok’; 1890}

 

U svim ovim otkrivenjima božanske prisutnosti Božja slava se otkrivala kroz Krista. Ne samo za Spasiteljeva dolaska već u svim vjekovima nakon pada i obećanja o otkupljenju, … Krist je bio taj koji je kroz proroke govorio svom narodu.
Apostol Petar, pišući kršćanskim crkvama, kaže: “… proroci koji su vama prorekli određenu milost. Dok su ispitivali na koje i na kakvo je vrijeme upućivao Kristov duh – koji bijaše u njima – kad je unaprijed navješćivao Kristu određene patnje i proslavljanje što će doći poslije njih.” (1. Petrova 1:10,11) Kristov glas je taj koji nama progovara kroz Stari zavjet. “Proročki je duh, zapravo, svjedočanstvo Isusovo.” (Otkrivenje 19,10){Patrijarsi i Proroci, str. orig. 86 1890}

 

Ako prihvatimo Svjedočanstvo Pisma i Duha Proroštva da je Duh Sveti Kristov Duh, u doslovnom smislu, tada su sve nejasnoće i kontradikcije riješene. Cijela slagalica je složena. Vidimo da je taj Kristov Duh koji je svjedočio kroz proroke Isusovo svjedočanstvo, i da je to sam Isus koji je svjedočio kroz proroke. To slijedi iz toga što je Isus jedini posrednik između Boga i ljudi. On je jedino Biće u cijelome svemiru koji je bio jedno s Bogom. Jedino Biće koje je moglo ući u sve planove i nakane s Bogom. Tako nam svjedoči Duh Proroštva.

Prije nego što se pojavilo zlo, u cijelom je svemiru vladao mir i radost. Sve je bilo u savršenom skladu sa Stvoriteljevom voljom. Ljubav prema Bogu bila je iznad svega, a ljubav jednoga prema drugome nepristrana. Krist, Riječ, Jedino Rođeni Božji Sin, bio je jedno s vječnim Ocem – jedno po naravi, karakteru i namjerama – jedino Biće u cijelom svemiru koje je moglo ući u sve Božje planove i nakane. Otac je preko Krista stvorio sva nebeska bića. “Jer je u Njemu sve stvoreno – sve na nebu i sve na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti.” Kološanima 1:16. Kristu, koji je ravan Ocu, cijelo je Nebo iskazivalo odanost.” {Velika Borba, str. orig. 493; 1888}

 

Jedino Biće koje je bilo jedno sa Bogom živjelo je Zakon u ljudskosti, spustio se u ponizan život običnog radnika, i radilo je u stolarskoj radionici sa svojim zemaljskim roditeljem.{Elen G. White , Znaci Vremena, 14. listopada 1897., pogl. 3}

 

Vladar svemira nije bio sam u svom djelu dobročinstva. On je imao pomoćnika – suradnika koji je cijenio njegove namjere i mogao dijeliti njegovu radost u pružanju sreće stvorenim bićima. “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga — i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga.” (Ivan 1:1,2) Krist, Riječ, jedinorodeni Božji Sin, bio je jedno s vječnim Ocem —  jedne naravi, karaktera i namjere, jedino Biće koje je moglo sudjelovati u svim Božjim namjerama i savjetovanjima. “Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.” (Izaija 9,5) “Njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5:1) A Božji Sin o sebi kaže: “Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam od vječnosti… kad je polagao temelje zemlji, bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme.” (Izreke 8:22-30)  {Patrijarsi i Proroci, str. orig. 33-34; 1890}

ANĐELI

U principu Božje objave anđeli igraju posebnu ulogu. Oni su ti preko kojih Krist donosi objavu Božju.

»Ja, Isus, poslah anđela svojega da vam ovo posvjedoči po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov i sjajna zvijezda Danica.« Otkrivenje 22:16

“Nebeski anđeli ne uzimaju djelo propovijedanja evanđelja. Kroz službu anđela Bog šalje svijetlo Svojim ljudima, i kroz Njegove ljude to svijetlo će se dati svijetu. Duh Sveti će voditi i podučiti muževe i žene ukoliko se pokažu voljnima staviti se u poziciju gdje će iskomunicirati dobiveno svijetlo.{Biblijski Odjek, 10. prosinca 1900., pogl. 12}

 

Anđeli slave čekaju da iskomuniciraju kroz tebe nebesko svijetlo i silu izgubljenoj duši. Dali će ljudski izvršitelj doživjeti neuspjeh u predanoj službi? Oh, onda u toj mjeri je svijet uskraćen obećanim utjecajem Duha Svetoga!” {Misli s gore blagoslova, str. orig. 40.2}

 

Krist predstavlja ljestve koje je Jakov vidio, čiji je oslon na zemlji, i čiji vrh dopire sve do Božjeg prijestolja. Niz ove ljestve teče slava Božja, i po njima se uznose i spuštaju nebeski anđeli komunicirajući svjetlo i slavu Božju, čiji skut ispunjava hram, do izgubljene djece na zemlji. Kroz Krista nebeske službe će komunicirati sa ljudskim izvršiteljima.” {Znaci Vremena, 11. travnja 1895., pogl. 3}

 

Mjera Duha je data svakome čovjeku da se njime okoristi. Kroz službu anđela Duh Sveti je OMOGUĆEN da radi na umu i srcu ljudskog agenta, da ga privuče Kristu, koji je platio otkupnu cijenu za njegovu dušu, da grešnik može biti spašen od ropstva grijeha i Sotone.{Youth’s Instructor, 5. srpnja 1894.}

 

Postoje još mnogi tekstovi iz Duha proroštva koji iznova povezuju djelovanje Duha Božjega i anđela. Ovaj zadnji tekst može se razumijeti samo u svjetlosti tih drugih tekstova. Tekstove koje povezuju Duha Božjega sa djelovanje anđela proučavat ćemo u narednim prilikama.

“Anđeoski posrednici su vjesnici sa neba, koji zapravo uzlaze i silaze, održavajući zemlju u stalnoj vezi sa nebom gore. Ovi anđeli vjesnici promatraju svaki naš korak. Oni su spremni pomoći u svim njihovim slabostima, čuvajući sve od moralne i fizičke opasnosti prema providnosti Božjoj. I gdje god se duše potčinjavaju omekšavajućem, potčinjavajućem utjecaju Duha Božjega pod ovim anđeoskim službama, na nebu je radnos; Gospod sam se raduje sa pjevanjem.{Odabrane Poruke 1, str. orig. 96}

 

Ukoliko bi učitelji uvijek držali na umu da upravo Duh Sveti mora otkriti duši naznake nebeskih stvari, i tako dok rade u Duhu Kristovom, ovaj nebeski agent utiskuje um nebeskom istinom; ukoliko bi razumjeli da anđeli su anđeli oko njih, da stoje na svetome tlu, puno efikasniji rad bi bio odrađen u našim Biblijskim školama.{Sabbath-School Worker, 1. prosinca 1891., pogl. 4}

 

“Obilna mjera je pripreljena svima onima koji iskreno, usrdno, i pažljivo namjerili djelu usavršavanja svetosti u strahu Božjem. Snaga i milost su osigurane kroz Krista, da bi bile donešene kroz službujuće anđele nasljednicima spasenja.” {Christian Temperance and Bible Hygiene, str. orig. 140; 1890}

 

Krist daje snagu i milost, a anđeli pomagači prenose ih svakoj duši koja vjeruje.”  {Put Kristu, str. orig. 52; Truth about Angels, str. orig. 21.1, 1892}

 

Postoje ljudi koji vjeruju da je iznošenje načina objave Božje zapravo vezano za podjelu uloga, tj. da su prvo, drugo i treće lice Božanstva podijelili uloge među sobom. Ukoliko vjerujete u to, budite slobodni, ali o tome nam Biblija ništa ne govori niti Duh Proroštva potvrđuje. Mi ćemo se ovdje držati samo hermeneutičkih principa, onako jasno i jednostavno “tako kaže Gospod“.

No, Duh Proroštva nam osporava ideju o podjeli uloga mnogim svjedočanstvima. Ovom prilikom iznijet ćemo samo jednu.

Ali zato što se ljudima nije svidjelo da im se kaže o njihovim grijesima; jer nisu željeli biti ukoreni ni ispravljeni, oni su se odlučili oduprijeti Njemu. Isus je vidio ono što oni koji su bili zaslijepljeni od neprijatelja nisu mogli vidjeti. On ih je pokušao uvjeriti da je sve što se protivi principima koje on naučavao obmana i laž. “Svatko tko je od Istine,” On je rekao, “sluša Moj glas.” On je utjelovljenje istine i svetosti. On koji je stajao na savjetima Božjim; On koji je prebivao u samoj skrovitosti Svetišta Vječnoga, govorio je o onome što je znao. On je njima predstavljao istinu najvišeg reda, otkrivajući čovjeku um Beskonačnoga. Ali su ljudi koji su tvrdili da stoje visoko u znanju i duhovnom razumijevanju, propustili su shvatiti Njegovo značenje; I TAKO ONO ŠTO JE BILO RAZVIJENO OD VJEČNOSTI OD OCA I SINA, oni su u svojem ne znanju stajali kao kritičare da osude.{Biblijski Odjek, 20. veljače 1899., pogl. 9}

 

Iz ovog teksta, kao i iz mnogih drugih koje ćemo navoditi kasnije, vidimo da je plan spasenja bio skovan samo od Oca i Sina, što direktno osoporava ideju o podjeli uloga.

Zato vjerujemo da je sva objava o Bogu došla preko Njegovog ljubljenog Jedino Rođenog Sina. Zato vas pozivamo da vjerujete svakoj Njegovoj riječi koju je On nama prenio.