Fanatizam i uzbuđenje

0
2846

Što je to fanatizam i da li sam ja osobno zahvaćen/a s tom vatrom? Kako mogu imati zdravi balans u svojem duhovnom životu?

To su ključna pitanja kada je riječ o fanatizmu. Nažalost, kada se god govori o fanatizmu, govori se uvijek o nekoj trećoj strani, o nekom drugom bratu/sestri, o “onima” ili “njima”, te kritika na drugoga postaje opravdanje, mjera i definicija fanatizma. No takva praksa i razmišljanje nikada nije bilo odobreno od strane Neba, već je proizvod “Tužitelja braće”, koji je pokrenuo Veliku Borbu na Nebu. No, Bog jeste dao standard razumijevanja problema fanatizma, ali sa namjerom da sačuva Svoj narod od istog. Pitanje nije da li je ovaj brat ili sestra, fanatičan ili fanatična, već da li sam ja osobno u neku ruku fanatičan/a? Cilj ovog članka je upravo tâj, da se pokažu neke karakteristike fanatizma, i primjere duhovnog balansa, te da svatko samoga sebe preispita i uz vodstvo Duha Svetoga kroz zdravu i zrelu samokritiku.

S druge strane Sotona upravo koristi takvu optužbu na Božje vjerne i iskrene sluge, kako bi odvratio druge od njihovog utjecaja, ili ucijenio savjest istih kako sami za sebe ne bi bili podvrgnuti Istini kao oni koji su optuženi fanatičnima. Ispravno prepoznati fanatizam, i biti u zdravoj ravnoteži, to se može postići jedino u onomu “koji nam postade mudrost od Boga“. Zato kada se bavimo ovom temom, činimo to sa poniznim srcem, molitvom i zrelom samokritikom.

Bog nam je objavio jako puno po ovom pitanju, kao u Bibliji tako i kroz spise Duha Proroštva. Kriterij ne smije biti vlastito mišljenje, već upravo ono što je Bog objavio po ovom pitanju. U ovom članku, i u ovom slučaju držati ćemo se Duha Proroštva. Tko je god čitao veći opseg njenih spisa, pogotovo Svjedočanstva za Zajednicu, vidio je koliko su njeni savjeti uravnoteženi. Sestra White je bila veoma uravnotežena osoba, i njeni savjeti su prožeti s tom karakteristikom.

Prije nego što pređemo na materijal, ponoviti ćemo još jednom ključnu motivaciju iza ovog članka. Ovo nije sa namjerom da uperimo prstom u nekoga, već sa namjerom osobnog preispitivanja, ponajprije nas osobno i svakog pojedinca. Vjerujemo da ukor Duhom Svetim ima puno veći utjecaj od kritike bilo koje treće strane.

Upozorenja na ekstremiste

“Krštenje Duhom Svetim kao na dan Pedesetnice dovest će do oživljavanja prave religije i do činjenja mnogih nevjerojatnih djela. Nebeski anđeli će doći među nas, i ljudi će govoriti kako su potaknuti Svetim Božjim Duhom. Ali ako bi Gospodin djelovao na ljude kao što je činio na sâm dan i nakon Pedesetnice, mnogi koji sada tvrde da vjeruju u istinu, tako će malo znati o djelovanju Duha Svetoga da će vikati: “Čuvajte se fanatizma”. Rekli bi za one koji bi bili ispunjeni Duhom: “Ti su ljudi puni novog vina.” {2SM 57.1; FG2.56.1}

 

Kako se kraj približava, neprijatelj će raditi sa svom svojom moći da dovede fanatizam među nas. Radovao bi se kad bi adventisti odlazili u takve ekstreme da će ih svijet etiketirati kao tijelo fanatika. ” Gospel Workers, p. 316

 

“Našli smo u našem iskustvu da će, ako Sotona ne može zadržati duše vezane užadima ravnodušnosti, pokušati će ih gurnuti u vatru fanatizma.” Testimonies for the Church, vol. 5, p. 644

 

Obećanje

“Oni koji su bliski učenici Riječi, slijedeći Krista u poniznosti duše, neće ići u krajnosti. Spasitelj nikada nije otišao u krajnosti, nikada nije izgubio samokontrolu, nikada nije prekršio zakone dobrog ukusa.” Gospel Workers, S. 317

 

Prepoznavanje fanatizma

“Sotonina je želja i plan da donese među nas one koji će ići u velike krajnosti – ljudi uskih umova, koji su kritički i oštri, i veoma uporni u održavanju svojih vlastitih shvaćanja o tome što istina znači. Oni će biti strogi i nastojat će izvršiti rigoroznije dužnosti, i uveličavati će pitanja manje važnosti, dok zanemaruju važnija pitanja zakona – sud i milost i Božju ljubav.” Evangelism, p. 212

 

“Neki su donosili lažne testove i svoje su ideje i pojmove i činili ih kriterijem, uveličavajući pitanja od malog značaja u testove kršćanskog zajedništva i stavljajući veliko breme na druge. Tako je došao duh kritike, osuđivanja i razdora, koji je bio velika ozljeda crkve.” Selected Messages, vol. 2, p. 318

 

“Neki su stvarali pitanje oblačenja na prvo mjesto važnosti, kritizirajući odjeću koju su nosili drugi, i bili spremni osuditi svakoga tko nije točno ispunio njihove ideje.” Selected Messages, vol. 2, p. 319

 

“Postoje neki koji ne žele čuti. Toliko dugo su se odlučili slijediti svoj vlastiti put i svoju vlastitu mudrost, tako dugo su njegovali neispravne naslijeđene i kultivirane sklonosti karaktera, da su slijepi i ne mogu vidjeti dalje od nosa. Po njima su načela izopačena, podignuti su lažni standardi, napravljeni su testovi koji ne nose potpis Neba.” Mind, Character and Personality, vol. 1, p. 38

 

“Predstavljene su mi dvije vrste ljudi: prva vrsta, oni koji ne žive do svjetla koje im je Bog podario; druga, oni koji su previše rigorozni u provedbi svojih jednostranih ideja o reformi i provode ih na drugima. Kad zauzmu poziciju, oni se tvrdoglavo drže toga i nose gotovo sve preko granice.” Mind, Character and Personality, vol. 1, p. 38

 

Zdrav razum

„Bog želi da svi imamo zdrav razum, i On želi da razmišljamo iz zdravog razuma. Okolnosti mijenjaju uvjete. Okolnosti mijenjaju odnos stvari.” Selected Messages, vol. 3, p. 217

 

Kako naći ravnotežu?

Oni koji slijede Kristov primjer neće biti ekstremisti. Oni će njegovati smirenost i samo-posjedovanje. Mir koji je viđen u Kristovu životu vidjet će se u njihovim životima.” Selected Messages, vol. 2, p. 22

 

Neka se nitko ne boji ići u krajnosti dok je bliski učenik Riječi, ponižavajući dušu na svakom koraku. Krist mora u njemu prebivati ​​po vjeri. On, njihov primjer, bio je sabran. Hodao je ponizno. Imao je pravo dostojanstvo. Imao je strpljenja. Ako pojedinačno posjedujemo te osobine karaktera, prihvaćaju opravdanje vjerom, tada neće biti ekstremista.” Selected Messages, vol. 2, p. 22

 

Kratka napomena. Slijedećih nekoliko citata, veoma je teško točno prevesti sa engleskog jezika. Kada se govori o pogrešci, ne govori se o grijehu kao kršenju Božjih zapovijedi, već o pogrešci, eng. glagol “err“.

“Ako pogriješiš, neka to ne bude tako što ćeš se udaljiti od naroda što dalje moguće, jer tada prekidaš nit svog utjecaja i ne možeš učiniti nikakvo dobro. Bolje je pogriješiti na strani naroda nego što je to potpuno udaljeno od njih, jer u tom slučaju postoji nada da možeš ponijeti narod sa sobom, ali nema potrebe za pogreškom ni na jednoj strani.” (CD 212)

 

Ako postoji mogućnost da pogriješite, rađe pogriješite na strani milosti i strpljivosti nego u netrpeljivosti.” {4T 64.3}

 

Ako pogriješimo, neka to bude na strani milosti, a ne na strani osude i grubog postupanja” {TSB 242.4}

 

“Nemojte biti ekstremisti. Ako pogriješite, bilo bi bolje pogriješiti na strani ljudi nego na strani gdje ih ne možete dosegnuti.” {1SAT 12.2}

 

Postoji oni koji smatraju pogrešnim družiti se i biti u zajedništvu sa onima koji ne dijele jednako mišljenje kao i oni. Kako se prethodni tekstovi mogu primijeniti u takvim slučajevima?

Jedinstvo u zajedništvu

„Neki su prirodno borbeni. Nije ih briga hoće li se uskladiti sa svojom braćom ili ne. Želja im je ući u kontroverzu, htjeli bi se boriti za svoje ideje; ali to treba staviti na stranu, jer to nije razvijanje kršćanske milosti. Radite svom snagom kako biste odgovorili na Kristovu molitvu da njegovi učenici mogu biti jedno, kao što je On jedno s Ocem. Niti jedna duša od nas nije sigurna ako svakodnevno učimo o Kristu Njegove krotkosti i poniznosti. U vašem radu nemojte biti diktatorski, nemojte biti strogi, nemojte biti antagonistički. Propovijedajte Kristovu ljubav i to će otopiti i pokoriti srca. Pokušajte biti jednog uma i jednog rasuđivanja sa svojom braćom i govoriti iste stvari. Ovaj razgovor o podjelama, jer svi nemaju iste ideje kao što se prikazuju vašem umu, nije djelo Boga, nego neprijatelja. Razgovarajte o jednostavnoj istini u kojoj se možete složiti. Govoriti o jedinstvu; nemojte postati uskoumni i umišljeni; neka se vaš um proširi.” Mind, Character and Personality,  vol. 1, p. 52

 

Sestra White je bila jako balansirana u svojim spisima. Iako je savjetovala o tome kako uspostaviti jedinstvo u zajednici, ona je također govorila da u nekim slučajevima treba doći do podijele.

Podjela u zajednici

Nakon duge i žestoke borbe malen broj pravih vjernika odlučio je prekinuti svaku vezu s otpadničkom crkvom bude li ona i dalje odbijala odbaciti laž i idolopoklonstvo. Uvidjeli su da se moraju odvojiti ako se žele pokoravati Božjoj Riječi. Nisu se usudili prelaziti preko grijeha koji bi mogli biti kobni i za njihovu vlastitu dušu i dati loš primjer koji bi doveo u opasnost vjeru njihove djece i unučadi. Da bi sačuvali mir i jedinstvo, bili su spremni učiniti sve ustupke koji se ne kose s vjernošću prema Bogu, ali su smatrali da bi mir bio preskupo plaćen kad bi ga morali kupiti uz cijenu žrtvovanja načela. Ako se radi očuvanja jedinstva mora žrtvovati istina i pravda, neka radije dođe do raskida, pa čak i borbe. {GC 45.3}

 

Neka se svako dobro čuva da ne iznosi nova mišljenja prije nego je posvetio dovoljno vremena ispitivanju i dok nije potpuno spreman da ta mišljenja podrži Biblijom. Ne iznosi ništa što bi izazvalo raspre, ako nemaš jasan dokaz da je to naročita vijest koju Bog upućuje svom narodu u ovo vrijeme.“ {TM 106.3}

 

“Došlo je vrijeme kad se stvari moraju nazvati njihovim pravim imenima. Istina će slavno pobijediti, a oni koji su dugo stajali između dva mišljenja moraju zauzeti svoje stajalište odlučno za ili protiv Božjeg zakona. Neki će prihvatiti teorije koje pogrešno tumače Božju riječ i potkopavaju temelj istine koja je čvrsto utemeljena, točka za točkom, i zapečaćena snagom Duha Svetoga. Stare istine treba oživjeti, kako bi se lažne teorije koje je donio neprijatelj, inteligentno razotkrile. Ne može postojati jedinstvo između istine i pogreške. Mi se možemo ujediniti s onima koji su dovedeni u prijevaru samo kad se obrate.” {Lt121-1905.10}

 

Rješenje

Na čemu je zasnovano pravo jedinstvo zajednice?

“Oh, koliko radnicima treba Isusov duh da ih promijeni i oblikuje kao što je glina oblikovana u rukama lončara! Kada imaju taj duh, među njima neće biti nikakvog duha varijacije; nitko neće biti toliko uskouman da bi želio da sve bude učinjeno na njegov način, prema njegovim idejama; neće biti nikakvog neharmoničnog osjećaja između njega i njegove braće radnika koji ne odgovaraju njegovom standardu. Gospodin ne želi da bilo koja od njegove djece bude sjena drugih; ali On bi želio da svaki od njih bude ono jednostavno što oni jesu, profinjeno, posvećeno, oplemenjeno imitacijom života i karaktera velikog Uzorka. Uski, zatvoreni, ekskluzivni duh koji čini sve podčinjeno samom sebi bio je prokletstvo Božjem radu i uvijek će biti gdje mu god bude dopušteno prebivanje.” Mind, Character and Personality,  vol. 2, p. 428

 

“U pitanjima savjesti, duša mora ostati nesputana. Nitko ne smije kontrolirati nečiji um, suditi drugom ili propisati njegovu dužnost. Bog daje svakoj duši slobodu razmišljanja i slijediti vlastita uvjerenja.” The Desire of Ages, p. 550

 

Nitko nema pravo kontrolirati nečiji um i suditi za drugog, propisujući što je njegova dužnost. Postoje određena prava koja pripadaju svakom pojedincu u vršenju Božje službe. Nitko nema slobodu da uzme ova prava od nas jednako kao da uzme sam život. Bog nam je dao slobodu razmišljanja i naša je privilegija slijediti naše dojmove o dužnosti. Mi smo samo ljudska bića, i nijedno ljudsko biće nema jurisdikciju nad sviješću drugog ljudskog bića. Svatko od nas ima individualnost i identitet koji se ne može predati niti jednom drugom ljudskom biću. Mi smo pojedinačno Božja tvorevina.” Mind, Character and Personality,  vol. 2, p. 708

 

Kada Kristov duh prebiva u nama, tada neće biti isključivosti, usko-umnosti, kontrole nad drugima, već će vladati razumijevanje, ljubav prema bližnjem i neprijateljima, i u tom duhu Njegovi učenici biti će jedno. Neka svatko zapita samoga sebe, što me priječi da primim Kristovog Duha?