Božji Sin – 6. dio – Život Vječni

0
1958

PUNINA U NJEMU

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva.”  Kološanima 2:9

Jer svidjelo se Ocu u njemu nastaniti svu puninu.”  Kološanima 1:19

U Kristu je sakupljena sva Očeva slava, u Njemu je sva punina Božanstva. On je odsjaj Očeve slave i savršen otisak Njegove Osobe. Slava Božjih atributa je izražena u Njegovom karakteru.{Znaci Vremena, 24. studenog 1898., pogl. 1}

 

Sve mi je predao Otac moj: i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome ga Sin hoće objaviti.”  Matej 11:27

“Po pravu nasljeđa, svemir je pripadao Kristu, ali za ovaj svijet se On borio i ratovao; i kroz strašnu borbu On je zadobio teritorij. Kada je položio svoj život na Golgoti, povratio je pod Božju naklonost ovaj svijet, koji je bio izgubljen” {Youth’s Instructor, 11. siječnja 1900., pogl. 2}

 

Kad je Sotona objavio Kristu da su kraljevstvo i slava ovo­ga svijeta predani njemu i da će ih on dati onome kome hoće, on je tvrdio nešto što je samo djelomično bilo istina, i to je rekao stoga da posluži njegovom vlastitom cilju prijevare. So­tona je svoje carstvo preoteo od Adama, ali Adam je bio Stvoriteljev namjesnik. Njegova vladavina nije bila nezavisna. Zem­lja je Božja i On je sve predao svome Sinu. Adam je trebao vladati podčinjen Kristu. Kad je Adam iznevjerio povjerenje i prepustio svoju vlast u ruke Sotoni, Krist je još ostao zakoniti Kralj. Tako je Gospodin rekao kralju Nabukodonozoru: “Svevi­šnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim: on ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi!” (Daniel 4:17) Sotona može provoditi svoju preotetu vlast samo koliko Bog dopusti. {Čežnja Vjekova, str. orig. 129.4; 1898}

 

Otac je nastanio svu svoju puninu Božanstva u svojemu Sinu. Sin je jednak Ocu.

Od vječnosti je postojala potpuno jedinstvo između Oca i Sina. Bili su dvoje, a ipak zamalo identični; dvoje u individualnosti, a ipak jedno u duhu, srcu i karakteru.” {E. G. White, Youth’s Instructor, 16. prosinca 1897., pogl. 5}

 

SINOVLJEVA SLAVA

Još jedan dokaz Isusovog pravog Sinovstva sa Njegovim Ocem je u Njegovoj slavi, koju je imao od Oca. Pročitajmo Kristovu molitvu Njegovom Ocu.

To Isus reče i, podigavši oči k nebu, prozbori: “Oče, došao je čas; proslavi Sina svojega da i Sin tvoj proslavi tebe:
kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom da svima koje si mu dao dade život vječni.
A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i Isusa Krista, koga si poslao.
Ja sam tebe proslavio na zemlji: dovršio sam djelo koje si mi dao za obaviti.
A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe slavom koju sam imao s tobom prije negoli je svijeta bilo.
Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta: tvoji bijahu i meni si ih dao, i riječ su tvoju održali….
“Ne molim samo za ove, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene:
da svi budu jedno; kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti poslao.
Slavu koju si ti dao meni ja sam dao njima; da budu jedno kao što smo mi jedno:
ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jednome i da svijet spozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si ljubio mene.
“Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom ondje gdje sam ja: da gledaju moju slavu, koju si mi dao jer si me ljubio prije utemeljenja svijeta.
Oče pravedni, svijet te nije upoznao; ali ja sam te poznavao, a i ovi su spoznali da si me ti poslao.

I objavio sam im tvoje ime, i još ću ga objaviti, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima, i ja u njima.” Ivan 17:1-6.20-26

Kristova Slava je slava koju je On primio od Oca prije utemeljenja svijeta. Tu slavu On je objavio nama, i nama ju dao.

Kako vi možete vjerovati kad primate slavu jedni od drugih, a slavu koja dolazi od jedinoga Boga ne tražite?” Ivan 5:44

Koja je to slava koja je došla od jedinog Boga? To je slava Njegovog jedinorođenoga Sina.

I postade Riječ tijelom i prebivaše među nama; i promatrasmo slavu njegovu, slavu kao u jedinorođenoga od Oca, punog milosti i istine.” Ivan 1:14

Slava Kristova je još jedan pokazatelj Njegovog potpunog Božanstva, koje je utemeljeno na Njegovom istinskom i doslovnom Sinovstvu.

IME SINA BOŽJEGA

Ovo pitanje Kristovog doslovnog Sinovstva nam je ključno pitanje o kojem nam ovisi Život vječni, jer nam je Život dan u Sinu Njegovu. Pozvani smo da vjerujemo u ime Njegovog Sina. Po ovome pitanju ne smijemo gajiti niti jedan gram sumnje.

A ovi su zapisani da uzvjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, te da vjerujući imate život u imenu Njegovu.” Ivan 20:31

A ovo je to svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni, i taj život je u njegovu Sinu.
Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života. Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime Sina Božjega.” 1. Ivanova 5:11-13

I ovo je njegova zapovijed: Da vjerujemo u ime njegova Sina, Isusa Krista, i ljubimo jedan drugoga, kao što nam je on dao zapovijed.” .1 Ivanova 3:23

Onaj tko vjeruje u Njega, ne osuđuje se; a onaj tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.” Ivan 3:18

Tko je onaj tko pobjeđuje svijet, ako li ne onaj tko vjeruje da Isus jest Sin Božji?
1. Ivanova 5:5

Ono što bijaše od početka, ono što smo čuli, ono što smo vidjeli svojim očima, ono što smo promotrili i ruke naše opipale, o riječi života
(jer život se očitovao, i vidjesmo to, i svjedočimo, i navješćujemo vam taj život vječni, koji bijaše s Ocem i očitovao se nama);
ono što smo vidjeli i čuli navješćujemo vama da i vi imate zajedništvo s nama; a naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim, Isusom Kristom
.” 1. Ivanova 1:1-3