Hrvatska Konferencija Adventističke crkve službeno izdala materijal koji je u skladu sa proučavanjima na utjesitelj.com

0
2838

Hrvatska Konferencija Adventističke crkve pokrenula je inicijativu 40 dana molitve, te kao popratni materijal duhovnoj obnovi izdala je knjižicu „40 dana molitve i posvećenja za pripremu za Kristov drugi dolazak“. Tekst u 4. danu pod naslovom „Krist u vama“ je u potpunosti u skladu sa proučavanjima na utjesitelj.com pod naslovom „Zar ne znate da je Krist u vama?“ i „Prvi i drugi Utješitelj“. Sve što je dobro valja pohvaliti, pa tako i ovo. Tekst iz navedene knjižice prenosimo u cijelosti, a preuzet je sa https://adventisti.hr/wp-content/uploads/2019/09/40-dana-molitve.pdf

 

4. dan: Krist u vama

Kada se vjernik krsti Svetim Duhom, on potpunije uvodi Krista u svoj život. Isus je to prorekao kada je svojim učenicima obećao drugog Branitelja kojega će Otac poslati da boravi s njima i „bude“ u njima:

I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.“ (Ivan 14,16.17)

Taj Branitelj je Sveti Duh. Isus je zatim rekao:

Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama.“ (redak 18)

Dakle, Isus preko Svetoga Duha dolazi da „bude“ sa svojim narodom i da „bude u njemu“. Upravo zahvaljujući ispunjavanju Duhom Isus najpotpunije živi u svojim učenicima:

I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.“ (1. Ivanova 3,24)

Ivan naglašava da će kršćani koji budu živjeli u vrijeme Isusova dolaska biti „kao“ Isus:

Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.“ (redak 2)

Koliko je potrebno da postanemo slični Isusu? Grčka riječ prevedena s „kao“ znači „baš kao“ On. Kako se to može dogoditi? Svakodnevnim krštavanjem Svetim Duhom Isus će živjeti svojim životom u nama. Pavao ovako opisuje to iskustvo:

Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.“ (Galaćanima 2,19.20)

Zahvaljujući ispunjenosti Svetim Duhom, Krist će doći i živjeti u svakome od nas. Zbog Kristova prisustva u njemu, Duhom ispunjeni vjernik imat će Kristov um:

Jer ko pozna um Gospodnji da ga pouči? A mi um Hristov imamo.“ (1. Korinćanima 2,16 – Daničić-Karadžić)

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 2,5)

Vjernici će voljeti ono što Krist voli, a mrziti ono što Krist mrzi – ljubit će pravednost i posvećenje, a mrziti grijeh. Oni će imati istu želju da poslušaju Oca, dakle onakvu kakvu ima i Krist:

Tada rekoh: Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene: Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.“ (Psalam 40,8.9)

Ista velika ljubav prema dušama koju Krist gaji bit će i u njima:

Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!“ (Luka 19,10)

Pavao nam kaže da su mudrost (pravednost) i svetost Kristova i njihove:

„(…) da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.“ (1. Korinćanima 1,29–31)

Svaka Kristova vrlina i dobra osobina nalazi se u vjerniku ispunjenu Duhom, jer Krist tada prebiva u njemu. Vjernici će svakoga dana postajati sve sličniji Kristu, mijenjajući se u Njegovo obličje „iz slave u slavu, kao od Gospodnjega Duha“ (2. Korinćanima 3,18 – Šarić).

Živeći u vjerniku kroz ispunjavanje Duhom, Krist čini da se Njegov karakter potpuno razvije u njemu. A Sveti Duh donosi sa sobom „plod Duha“:

Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.“ (Galaćanima 5,22.23)

Ti uzvišeni plodovi u vjernikovu karakteru pokazivat će se sve ozbiljnije dok Duh sve više bude prožimao njegov život. Duh će tako ovladati vjernikom da će on u svakom pogledu postati sličan Isusu (1. Ivanova 3,2). Isto tako, krštenje Svetim Duhom dovest će do ispunjenja Kristova obećanja da će vjernici činiti „djela“ koja je On činio, i još veća:

Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.“ (Ivan 14,12)

To se događa kada vjernik doživi krštenje Svetim Duhom i nastavi hodati u Duhu. Vjernik u stvarnom smislu postaje za svijet ono što je i Krist. Mi postajemo Kristova usta, ruke i stopala, čineći djela koja je On činio – propovijedanje, poučavanje, iscjeljivanje, istjerivanje đavlova – sve što je Krist činio. To je potpuno „objavljenje sinova Božjih“ koje očekuje sve stvoreno.

Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih.“ (Rimljanima 8,19)

Kada se to dogodi u svoj punini, Zemlja će biti prosvijetljena Božjim karakterom slave i onda će doći kraj:

Nakon toga vidjeh: jedan drugi anđeo silazi s neba s moći velikom! Sva se zemlja zasvijetlila od njegova sjaja.“ (Otkrivenje 18,1)

Kristovo prisustvo u vjerniku ostvareno krštenjem Svetim Duhom jedina je kršćaninova nada da će se Božja slava otkriti u njemu i kroz njega:

Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!“ (Kološanima 1,27)