J. N. Andews, “Pad Babilona” – Trojstvo uništava ličnost Boga

    0
    1218

    J. N. Andews izdaje u Pregledu i Glasniku članak pod naslovom “Pad Babilona” gdje naučava da doktrina o Trojstvu uništava Istinu o Ličnosti Boga:

     

    Doktrina o trojstvu je prihvaćena na saboru u Niceji 325. godine. Ova doktrina uništava ličnost Boga i ličnost Njegovog Sina Isusa Krista, našeg Gospodina. Sramotne mjere kojima je ona nametnuta crkvi, koje se pojavljuju na stranicama crkvene povijesti, trebali bi učiniti da se svaki vjernik u tu doktrinu posrami.” {J.N.Andrews, ARSH March 6, 1855, p. 185.34}