J. B. FRISBIE izdaje članak “Bog Subote vs. Bog Nedjelje”

  0
  1543
  Courtesy of the Ellen G. White Estate, Inc

  Dana 7.3.1854. J. B. Frisbie izdaje članak u Pregledu i Glasniku pod nazivom “Bog Subote vs. Bog Nedjelje”, gdje ističe razliku između Boga Subote koji je opisan doktrinom o ličnosti Boga i boga nedjelje koji je opisan doktrinom o Trojstvu. Ističe kako doktrina o Trojedinom Bogu je u jednakom sukobu sa doktrinom o ličnosti Boga kao što je nedjelja u sukobu sa Subotom. U nastavku pročitajte cijeli članak.

  Review and Herald for 1854 – Vol. 05 – No. 07

  BOG SUBOTE

  Nakon što znamo i što se sjećamo Boga, održavajući Njegovu svetu Subotu, Biblija će nas naučiti o Njegovoj ličnosti i prebivalištu. Čovjek je stvoren na sliku Božju, Njemu slična. Postanak 1:26. I reče Bog: “Načinimo (govoreći svojemu Sinu) čovjeka na svoju sliku, nama slična.” Poglavlje 2: 7. “I Gospod, Bog, načini čovjeka od praha zemaljskog, i u nosnice mu udahne dah života; i čovjek postade duša živa.” Postanak 9,6; 1 Korinćanima 11: 7; Jakov 3: 9. Ono što je stvoreno na sliku i priliku Božju, napravljeno od praha zemaljskog, nazvano je čovjekom.

   

  Da je upravo to pravi smisao poznato nam je iz drugih svjedočanstava koja su nam dana iz Biblije. Isus je bio u obliku čovjeka i savršen otisak Očeve osobe.

   

  Filipljanima 2: 6-8. Krist Isus: “koji se, premda u obličju Božjem, nije otimao da bude jednak Bogu, nego sama sebe obezvrijedi uzevši obličje sluge i postavši ljudima sličan. I našavši se u obličju poput čovjeka”. 2. Korinćanima 4: 4. [Krist] “koji je slika Božja.”, itd. Kološanima 1:15. “On je slika Boga nevidljivoga”. Hebrejima 1: 3. Sin; “koji je odsjaj slave i otisak bića Njegova”. U tom smislu je Isus i mogao reći Filipu: “Tko je vidio mene, vidio je Oca..” Ivan 14: 9. Nekima se čini se ovo protivi Božjoj ličnosti, jer je on Duh, i onda kažu da je On bez tijela ili dijelova. Ivan 4:24. “Bog je Duh”. Hebrejima 1: 7. “Koji anđele svoje čini duhovima”. Tko će ikada tvrditi da anđeli nemaju tijela ili dijelove jer su duhovi? Ipak, Bog je duhovno biće koje ima tijelo i dijelove kao što možemo vidjeti iz činjenice da on ima svoje prebivalište i zato što ima tijelo i može se vidjeti. Izlazak 33:23. “Onda ću ruku svoju maknuti, pa ćeš me vidjeti odostraga; ali se lice moje ne može vidjeti”. Matej 5: 8. “Blaženi koji su čista srca, jer oni će Boga gledati!”. Hebrejima 12:14. “Težite za mirom sa svima, i za posvećenjem, bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!”. Matej 18:10. “anđeli njihovi na nebesima neprestano gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima.” Matej 6: 9. “Vi dakle molite ovako: Oče naš koji jesi na nebesima”, itd. Ivan 6:38. “Jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla”. Poglavlje 16:28. “Izašao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim k Ocu.”.

   

  Ne kaže li Bog da On ispunjava prostranstvo prostora? Mi odgovaramo: Ps. 139: 7, 8. “Kamo da odem od Duha tvojega i kamo da od lica tvojega pobjegnem? Ako se popnem na nebo, ti si ondje;” itd. Neki miješaju Boga sa Njegovim Duhom, što čini zbunjenost. Psalam 11,4. “Gospod je u svom svetom Hramu, u nebu je prijestolje Gospodnje. Oči njegove motre”, itd. Habakuk 2:20; Psalam 102: 19. “Jer on gleda s visine svetišta svojega, s nebesa Gospod promatra zemlju”. 1. Petrova 3:12. “Jer su oči Gospodnje nad pravednima i uši mu priklonjene molitvama njihovim”, itd. Psalam 80: 1. “Pastiru Izraelov, čuj, ti što vodiš Josipa kao stado, ti što sjediš među kerubima, zasjaj”. Psalam 99: 1; Izaija 37:16.

   

  Ivan 14: 2. “U domu Oca mojega ima mnogo stanova… Idem vam pripraviti mjesto”. Otkrivenje 21: 2-5; Hebrejima 11: 6. “jer tko Bogu pristupa, mora povjerovati da On jest”, itd. Ovo svjedočanstvo smatramo iznimno važno u ovo vrijeme, da znamo da postoji Bog. Nema sumnje da bi, ukoliko bi nam se oči mogle otvoriti u viziji ili vidjeti onako kako anđeli vide, vidjeli bismo Boga na nebu koji sjedi na Njegovu prijestolju, i da je prisutan pred svime što postoji, koliko god ono daleko od njega bilo u Njegovom stvaranju.

   

  BOG NEDJELJE

  Izvaditi ćemo nekoliko citata, kako bi čitatelj mogao vidjeti široki kontrast između Boga Biblije u svjetlosti držanja Subote, u usporedbi sa bogom mraka kroz držanje nedjeljne. Katolički katekizam skraćen od strane Rt. Rev. John Duboisona, biskup iz New Yorka. Stranica 5. Pitanje. Gdje je Bog? Odgovor. Bog je svugdje prisutan. P: Da li Bog sve vidi i sve zna? O: Da, on sve zna i vidi sve. P. Da li Bog ima tijelo? O. Ne; Bog nema tijelo, on je čisti Duh. P. Postoje li više Bogova nego jedan? O. Ne; postoji samo jedan Bog. P. Postoje li više osoba u Bogu? O. Da; u Bogu postoje tri osobe. P. Koji su oni? A. Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. P. Nisu li oni tri Boga? A. Ne; Otac, Sin i Duh Sveti, su svi jedan i isti Bog.

   

  Prvi članak metodističke religije, str. 8. Postoji samo jedan živi i istinski Bog, vječan, bez tijela ili dijelova, beskrajne moći, mudrosti i dobrote: stvoritelja i čuvara svih stvari, vidljivih i nevidljivih. I u jedinstvu ovog Božanstva, postoje tri osobe jedne substance, moći i vječnosti; Oca, Sin i Duh Sveti.

   

  U ovom članku poput katoličke doktrine rečeno je da postoje tri osobe jedne supstance, moći i vječnosti koje svi zajedno čine jednog živog i istinskog Boga, vječnog bez tijela ili dijelova. No u svemu tome nisu nam rekli što se dogodilo sa Isusovim tijelom kojeg jeste imao nakon što je uskrsnuo, kada je otišao k Bogu koji je “svugdje” ili nigdje. Doksologija.

   

  “Bog Otac, Bog Sin,
  Bog Duh, tri u jednom.”

   

  Ponovno

   

  “Toplina u suncu, osvježenje u povjetarcu,
  Sjaj u zvijezdama, i cvat u drveću.
  Životi kroz cijeli život, proteže se u cijeloj mjeri,
  Širi ne podijeljeno i djeluje nepotrošeno” – Papa

   

  Te su ideje dobro suglasne s onim poganskim filozofima. Jedan kaže: “Ta voda je načelo svih stvari i Bog je ta inteligencija kojom se sve oblikuje iz vode.” Drugi je rekao: “Taj je zrak Bog, da je proizveden, da je golem i beskrajan,” Itd. Treći,” To je Bog duša raspršena u svim bićima prirode”, itd. To su neki, koji su imali ideju čistog Duha. Posljednja od svega, “Da je Bog vječna supstanca”.

   

  Ovi izvadtci su preuzeti iz Rollin’s History, sv. II, str. 597-8, objavljen od strane Harpersa. Zar bi trebali sumnjati da je bog nedjelje došao iz istog izvora iz kojeg je došlo i čuvanje nedjelje. “Nedjelja (Sunday) je ime koje su pogani dali prvom danu u tjednu, jer je to bio dan kada su obožavali sunce.” – Union Bible Dictionary. Potom je izmijenjena od strane Rimokatoličke crkve, u oblik u kojem je trenutno naučavana.

   

  Vrlo je prirodno pretpostaviti da kada se Papa postavio da bude Bog u hramu Božjem (2 Solunjanima 2: 4) da bi trebao imati dan posvećen njegovom obožavanju. To je i učinio. – Douay katekizam, str. 59. P. Koji je najbolji način da se posveti nedjelja? O. Slušanjem mise, itd. Time rečeno, misa je za svećenika da se zaludi nad latinskim, pije vino i daje ljudima hostiju za jelo.

   

  Ali Bog je posvetio svoj dan jer je počinuo na taj dan. Poseban dan za posebne svrhe. Postanak 2: 3.

   

  U danima prije moralnog pada Babilona, ​​Bog je usmjerio umove svoje iskrene djece u njihovim molitvama na ispravan put, što god da su mislili u druga vremena, ali sada dok je um u otpadništvu molitva ne dopire do ni jednoga boga, nego samo do ljudi, ima mnogo molitava ljudima koje prepoznajemo po njihovom djelovanju i rječitosti. Uistinu smo zahvalni našem nebeskom Ocu da je odveo naše misli od takve gluposti, već da znamo i da se sjećamo njegovog svetog Imena održavajući Njegov sveti Dan da bismo Gga voljeli, da bi Mu služili i dostojno Ga proslavili kroz našeg Velikog Svećenika u nebeskom Svetištu u ovom Velikom Danu Pomirenja.

   

  RH18540307-V05-07