Adventisti dobijaju službeni naziv

  0
  1383

  Ostatku vjernika Adventista koji su držali Subotu, dobijaju naziv “Adventisti Sedmog Dana”. U nastavku pročitajte detalje samih događaja.

  Prvog listopada 1860. godine u Battle Creeku u Michiganu grupa pojedinaca koji su tražili skori Isusov povratak izabrali su za sebe ime “Adventisti sedmog dana”. U to doba oko 3.000 ranih adventista gotovo su bili prisiljeni okolnostima da izaberu ime. Ponajprije, problem je bio da crkva nije mogla posjedovati imovinu jer nije bila pravno ugrađena. Drugo, bilo im je potrebno zajednički naziv, kako bi se razlikovali od drugih pokreta i denominacija.

  I tako se 25 delegata sastalo u jesenskom danu u Michiganu kako bi se riješio pitanje usvajanja imena. Nakon nekoliko dana rasprave – ostavljajući druge denominacije, delegati su neodlučni da formiraju drugo tijelo – ime Adventista sedmog dana predložio je čovjek po imenu David Hewitt, poznat kao “najiskreniji čovjek” u Battle Creeku. Došlo je do dugotrajne rasprave, ali ime je bilo izglasano sa 24-1.

  Ime Adventista sedmog dana odražava uvjerenja Crkve u tri riječi. “Sedmodnevni dan” odnosi se na biblijsku subotu odmora koju je Božji milostivno darovao čovječanstvu pri stvaranju i držan od našega Spasitelja Isusa Krista. “Adventisti” ukazuju na sigurnost Isusova skorog drugog dolaska na ovu zemlju. Zajedno ime govori o evanđelju koje je spasenje u Isusu Kristu.

  Preuzeto sa ASTR-a