James White – Trojstvo uništava ličnost Boga

    0
    1171

    James White izdaje članak pod naslovom “Preach the Word” u Pregledu i Glasniku gdje daje prigovor na doktrinu o Trojstvu da uništava Istinu o Ličnosti Boga:

    Ovde možemo spomenuti i trojstvo, koje uništava ličnost Boga i ličnost Njegovog Sina Isusa Krista, i prskanjem ili točenjem vode umjesto “sahranjivanjem sa Kristom u krštenju.” Ali primjećujemo da pored ovih grešaka, postoji još jedna koja se drži svetom od strane skoro svih onih koji se nazivaju krišćanima, kako katolika tako i protestanata. A to je, promjena Subote iz četvrte Božje zapovjesti od sedmog u prvi dan nedjelje.” {James White, ARSH December 11, 1855, p. 85.15}