Božji Sin – 5. dio – Je li Krist Jahve?

0
3330

Pogledajmo što sve Sveto Pismo podrazumjeva pod time da je Krist doslovno Božji Sin.

Bog, koji je u više navrata i na više načina nekoć govorio očima po prorocima,
u ove posljednje dane progovorio nam je po svome Sinu, kojega je postavio baštinikom svega, po kome je i načinio svjetove;
koji je sjaj slave njegove i savršeni otisak njegove osobe te sve nosi riječju svoje snage; koji je, sam ostvarivši očišćenje naših grijeha, sjeo zdesna Veličanstvu u visinama;
učinjen toliko boljim od anđela koliko je uzvišenije negoli oni baštinio ime.

Hebrejima 1:1-4

  1. Baštinik svega ”Kojega je postavio baštinikom svega”
  2. Stvoritelj “po Kojemu i sazda svjetove”
  3. Slika, obiličje i jednak Bogu “koji je odsjaj slave i otisak Bića Njegova”
  4. Svedržitelj “sve nosi riječju sile svoje”
  5. Spasitelj “kroz Sebe izvrši očišćenje grijeha naših”
  6. Posrednik “sjede zdesna Veličanstva u visinama”

Važna stvar u razumjevanju Božjeg Sina, kao istinskog Sina, je ta što On nosi ime Svojega Oca. Zato smo čitali da je od svih anđela baštinio uzvišenije ime. Sin nosi ime svojega Oca. O tome imamo svjedočanstvo i na drugim mjestima.

Drži se njega i slušaj glasa njegova! Ne buni se protiv njega jer vam neće praštati prijestupke; ta Moje je ime u njemu.” Izlazak 23:21

Jahve je ime darovano Kristu.{E. G. White, Znaci Vremena, 3. svibanj 1899., pogl. 2}

 

Krist nosi Jahvino ime, ime svojega Oca. Pogledajmo kako je On to sam posvjedočio, ukazujući time da je On pravi Božji Sin.

Stoga vam i rekoh da ćete umrijeti u svojim grijesima; jer ako ne vjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.”
Tada mu rekoše: “A tko si ti?” I reče im Isus: “Upravo ono što vam rekoh na početku.
Mnogo toga imam o vama govoriti i suditi; no Onaj koji me poslao istinit je, i ono što sam čuo od Njega, govorim svijetu….
Isus im, stoga, reče: “Kada podignete Sina čovječjega, tada ćete spoznati da Ja jesam
i da sam od sebe ne činim ništa, nego to govorim onako kako me naučio Otac.
Ivan 7:24-26.28

I povika Isus jakim glasom: “Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj!” I, rekavši tako, predade duh.”  Luka 23:46

A kada stotnik, koji stajaše sučelice njemu, vidje da je tako povikao i predao duh, reče: “Uistinu, ovaj čovjek bijaše Sin Božji.”  Marko 15:39

Kada je Krist bio podignut, razumjeli su ga i priznali ga kao Božjeg Sina. Tako su se ispunile Kristove riječi “tada ćete spoznati da Ja jesam”.

Abraham, otac vaš, uskliktao je od radosti što će vidjeti moj dan; i vidio ga je i obradovao se.”
Rekoše mu tada Židovi: “Nemaš ni pedeset godina, a vidio si Abrahama?”
Reče im Isus: “Zaista,zaista, kažem vam: Prije negoli Abraham bijaše, Ja jesam.
Nato pograbiše kamenje da bace na nj
; no Isus se sakrije te iziđe iz Hrama hodajući posred njih; i tako prođe.” Ivan 8:56-59

S ozbiljnom dostojanstvenoću Isus je odgovorio: “Zaista, zaista, kažem vam: prije nego je Abraham bio, JA JESAM”. Veliki se skup utišao. Ovaj galilejski Učitelj tvrdio je da je Božje ime, dano Mojsiju da izrazi pojam vječne prisutnosti, Njegovo ime. On je Sebe proglasio samopostojećim, koji je bio obećan Izraelu, “njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena”. (Mihej 5:2) Ponovno su svećenici i rabini povikali na Isusa kao bogohulnika. Njegova izjava da je jedno s Bogom ranije ih je poticala da Mu oduzmu život, a nekoliko su mjeseci kasnije jasno izjavili: “Zbog dobrog te djela ne kamenujemo… nego zbog hule što se praviš Bogom, iako si samo čovjek.” (Ivan 10,33) Zato što je bio, i što je otvoreno izjavljivao da je Božji Sin, namislili su Ga uništiti. Sad su mnogi iz naroda, pristajući uz svećenike i rabine, uzeli kamenje da bace na Njega. “Ali Isus se sakri i iziđe iz hrama.{Čežnja Vjekova, str. orig. 469-470}

Ellen White je razumjela da je Isusova izjava, kojom je prisvojio Božje ime, dano Mojsiju” kao Vlastito ime, upravo potvrda da je On pravi Božji Sin. Krist nosi Božje ime Jahve jer je Njegov pravi Sin.

Isus je to u još nekoliko navrata direktno potvrdio.

No on je šutio i ništa nije odgovorio. Ponovno ga veliki svećenik upita, i reče mu: Jesi li ti Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
I reče Isus: “Ja jesam; i vidjet ćete Sina čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi u oblacima nebeskim.
Tada veliki svećenik razdera svoje halje i reče: “Što nam još trebaju svjedoci?
Čuli ste hulu.
Što mislite?” I presudiše svi da zaslužuje smrt.” Marko 14:61-64

Od sada će Sin čovječji sjediti zdesna Sile Božje.”
Tada svi rekoše: “Ti si, dakle, Sin Božji?” I reče im on: “Vi kažete da Ja jesam.
I rekoše oni: “Što nam još treba svjedočanstvo? jer sami smo čuli iz njegovih usta.
Luka 22:69-71

Krist nosi Jahvino ime u sebi jer je Njegov pravi Sin.

Samo jedno Biće u svemiru, pored Oca, nosi ime Božje, a to je Njegov Sin, Isus Krist.” {J. E. White, The Coming King, p. 33}