Tko je Bog Biblije? – 2. dio – Jedan Bog

“Čuj, Izraele: GOSPODIN, Bog naš, jedan je GOSPODIN; i ljubi GOSPODINA, Boga svojega, svim svojim srcem, i svom svojom dušom, i svom svojom snagom." Pnz. 6:4-5

0
5565

Vrlo je važno za razumjeti da nam Biblija objavljuje samo jednog Boga. Bog Biblije je samo jedan Bog:

Čuj, Izraele: GOSPODIN, Bog naš, jedan je GOSPODIN;
i ljubi GOSPODINA, Boga svojega, svim svojim srcem, i svom svojom dušom, i svom svojom snagom.” Ponovljeni Zakon 6:4-5

Pogledajmo kako nam je naš najveći Autoritet posvjedočio istu stvar:

I pristupi jedan od pismoznanaca te ga, čuvši njihovu međusobnu raspru i vidjevši da im je on dobro odgovorio, upita: “Koja je zapovijed prva od svih?”
I odgovori mu Isus: “Prva od svih zapovijedi jest: ‘Čuj, Izraele; Gospodin Bog naš, Gospodin je jedini’
i: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim, i svom snagom svojom.’ To je prva zapovijed.
I reče mu pismoznanac: “Dobro, Učitelju, po istini si rekao da je jedan Bog i da nema drugoga osim njega;
Kada Isus vidje da je pametno odgovorio
, reče mu: “Nisi daleko od kraljevstva Božjega.” I nitko ga se više nije usuđivao ništa pitati.”  Marko 12:28-34

Isus nam potvrđuje da postoji samo jedan Bog, i da je taj Bog Otac naš Nebeski:

Ja sam došao u ime svoga Oca i vi me ne primate; dođe li tko drugi u svoje ime, njega ćete primiti.
Kako biste i mogli vjerovati, kada primate slavu jedan od drugoga, a slavu koja dolazi od Boga jedinoga ne tražite?”  Ivan 5:43-44

A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i Isusa Krista, koga si poslao.”  Ivan 17:3

Isus je najveći Autoritet po ovom pitanju. Za Njega Pismo svjedoči:

Boga nitko nikada nije vidio: jedinorođeni Sin koji je u krilu Očevu, On ga objavi.”     Ivan 1:18

Bog kojeg je Isus objavio je jedan Bog. Taj Bog je jedini istinski Bog, a to je Njegov Otac.     A Isus Krist je Njegov pravi Sin. Vjerujemo li Isusu, tj. Njegovim riječima?

Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus…”                     1. Timoteju 2:5

No posrednik nije potreban jednomu, a Bog je jedan.”  Galaćanima 3:20

Pavao je također propovijedao tog jedinog Boga, Biblijskog Boga.

Što se tiče jedenja onoga što je prineseno na žrtvu idolima, znamo da idol nije ništa na svijetu i da nema drugoga Boga osim jednoga.
Jer premda i jest mnogo onih koji se zovu bogovima, bilo na nebu ili na zemlji (kao što i ima mnogo “bogova” i mnogo “gospodara”),

nama je samo jedan Bog, Otac, od kojega je sve, i mi u njemu; i jedan Gospodin Isus Krist, po kojemu je sve, i mi po njemu.”  1. Korinćanima 8:4-6

Taj jedan Bog je naš Otac Nebeski.

Ti vjeruješ da je jedan Bog. Dobro činiš: i zlodusi vjeruju, i dršću.”  Jakovljeva 2:19

Jedno je tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu svoga poziva;
jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje;
jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.” Efežanima 4:4-6

Nemamo li svi jednoga Oca? nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto postupamo izdajnički, svatko prema svome bratu, oskvrnjujući savez svojih otaca?”  Malahija 2:10

Kao što je Novi Zavjet govorio o jedinom Bogu, da je to Bog Otac, tako nam i Stari zavjet svjedoči o jednom Bogu, da  je On naš Otac Nebeski.

BOG ŽIDOVA

Krist je, kao Božji Sin, bio taj koji je nagovjestio jedinog istinitog i pravog Boga. Nakon Kristovog uskrsnuća apostoli su propovijedali Božjeg Sina, koji je bio Sin Boga kojeg su poznavali. Hebreji su vjerovali u jednog Boga, Boga njihovih otaca, a taj Bog je Bog Otac. To vidimo kroz cijelu knjigu Djela Apostolska.

Petar, koji je u bliskoj zajednici hodao sa Isusom, svjedoči:

Bog Abrahamov, i Izakov, i Jakovljev, Bog naših otaca, proslavio je svoga Sina, Isusa, kojega ste vi predali i odrekli ga se pred Pilatom kada je on već odlučio pustiti ga.” Djela 3:13

Tada im Petar i ostali apostoli odgovoriše i rekoše: “Trebamo se više pokoravati Bogu negoli ljudima.
Bog naših otaca uskrisio je Isusa, koga ste vi pogubili i objesili na drvo.
Njega je Bog svojom desnicom uzvisio
za Kneza i Spasitelja da dade pokajanje Izraelu i oproštenje grijeha.” Djela 5:29-31

Pavao je također propovijedao Boga svojih otaca, Boga židova. To je Otac nebeski.

I reče on: ‘Bog naših otaca izabrao te da spoznaš njegovu volju i vidiš Pravednika i čuješ glas iz njegovih usta.”  Djela 22:14

Ali ovo ti priznajem: da na tome Putu, koji oni nazivaju sljedbom, ja služim otačkome Bogu vjerujući sve što je napisano u Zakonu i u Prorocima” Djela 24:14

Njega je Bog postavio da bude pomirilištem po vjeri u njegovu krv, da pokaže svoju pravednost u opraštanju grijeha učinjenih prije, u doba Božje strpljivosti,
pokazujući svoju pravednost u sadašnje vrijeme: da je pravedan i da opravdava onoga tko vjeruje u Isusa…
Je li On samo Bog Židova? Nije li i pogana? Da, i pogana:
jer jedan je Bog koji će opravdati
obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri.”         Rimljanima 3:25-26.29-30

I ponovno nam Isus svjedoči o Svojemu Ocu, da je on Bog Hebreja, Bog židova.

Odgovori Isus: “Ako ja proslavljam sam sebe, slava moja nije ništa: Otac moj je taj koji me slavi; za kojega vi govorite daje vaš Bog… Ivan 8:54

Vi činite djela svoga oca.” Tada mu rekoše: “Mi se nismo rodili iz bluda; imamo jednoga Oca, i to Boga.
Reče im, stoga, Isus: “Kada bi Bog bio vaš Otac
, mene biste ljubili; jer sam ja od Boga izišao i došao: nisam sam od sebe došao, nego me on poslao.”  Ivan 8:41-42

Isus joj reče: “Ženo, vjeruj mi, dolazi čas kada se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.
Vi se klanjate onome što ne znate, mi se klanjamo onome što znamo: jer spasenje je od Židova.
Ali dolazi čas, već sada je, kada će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i u istini: jer takve klanjatelje traži Otac.
Bog je Duh; i oni koji mu se klanjaju
, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.”              Ivan 4:21-24

Židovi su imali spoznaju o pravome Bogu – Jedinome Bogu, Gospodaru neba i zemlje, stvoritelju svega.

Hebreji su izvedeni iz idolopoklonstva, kako bi postali čuvari svete, vječno-živuće istine. Znanje o jednome istinskome Bogu bilo im je podareno. Obilno su bili blagoslovljeni sa božanskim otkrivenjem, obavijeni u simbolima i ceremonijama, dok tip nije sreo anitip u smrti Kristovoj. Sve kako u privatnom, tako i u javnom životu je bilo povezano sa otkrivenom vjerom. Božji zakon je bio dan po Kristu, i toliko je jasno naznačio tako jednostavno dužnosti privatnog, društvenog, i javnog života, da nitko nije trebao pogriješiti. Jedan Bog, Stvoritelj neba i zemlje, je bio prikazan u četvrtoj zapovijedi, i Njegova volja je trebala postati njihova volja. Oni koji su obožavali jedinog pravog Boga su bili osnaženi u moralnoj sili, i razvili čvrst i podešen karakter, dok su oni koji su obožavali druge bogove su postojali sve pokvareniji, jer su uzvisivali ljudske strasti i odobravali poroke u svojim vjerskim službama.{Znaci vremena,  12. kolovoza 1889., pogl. 1}

ŽIVI BOG

Vidjeli smo kako je Bog pred kojim nam se pokloniti, iz svečane poruke prvog anđela, nazvan i Živim Bogom. Pogledajmo obilna svjedočanstva da je Živi Bog Otac naš nebeski.

Šimun Petar odgovori i reče: “Ti si Krist, Sin Boga živoga.” Matej 16:16

I odgovori mu Šimun Petar: “Gospodine, kome ćemo ići? Ti imaš riječi vječnoga života,
i mi povjerovasmo i sigurni smo da si ti Krist, Sin živoga Boga.” Ivan 6:68-69

No Isus je šutio. A veliki svećenik mu reče: “Zaklinjem te Bogom živim da nam kažeš jesi li ti Krist, Sin Božji?” Matej 26:63

Jer je od vas odjeknula riječ Gospodinova, ne samo u Makedoniji i Ahaji, nego se na svakome mjestu i vjera vaša prema Bogu tako proširila da nama nije potrebno išta govoriti o tome.
Jer oni sami o nama pripovijedaju kako smo došli k vama i kako ste se od idola obratili k Bogu da služite Bogu živome i istinskome
i iščekujete s neba Sina njegova, kojega je on uskrisio od mrtvih, Isusa, koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.
” 1. Solunjanima 1:8-10

I pomoli se Hezekija pred Gospodinom i reče: “Gospodine, Bože Izraelov, koji prebivaš među kerubima, ti si Bog, ti jedini, svim kraljevstvima na zemlji; ti si načinio nebo i zemlju.
GOSPODINE, prigni svoje uho i poslušaj; otvori, Gospodine, svoje oči i pogledaj: čuj riječi Sanheriba, koji je poslao ovoga da pogrđuje živoga Boga.
Stoga te sada zaklinjem, Gospodine, Bože naš, spasi nas iz njegove ruke, da sva kraljevstva zemlje spoznaju
da si ti GOSPODIN Bog, i to ti jedini.  2. Kraljevima 19:15-16.19

Vidimo iz prethodnih tekstova da je Bog židova živi i istinski Bog, Bog koji je jedini. To je sve naš Otac nebeski. Taj živi Bog je naš Otac, živi Otac.

Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako će i onaj koji mene jede po meni živjeti.” Ivan 6:57

Očigledno je da ste vi pismo Kristovo kojemu smo mi poslužili, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama od kamena, nego na tjelesnim pločama srca.”            2. Korinćanima 3:3

Taj Živi Bog, Otac naš Nebeski, ima Svojega Duha.

Kakav sporazum ima hram Božji s idolima? Jer vi ste hram Boga živoga; kao što reče Bog: “Prebivat ću u njima i hoditi u njima; i bit ću njihov Bog, a oni će biti moj narod.”
“Stoga iziđite iz njihove sredine i budite odvojeni,” govori Gospodin, “i ništa nečisto ne dotičite; i ja ću vas primiti
i bit ću vam Otac, a vi ćete biti moji sinovi i kćeri”, govori Gospodin Svevladar
.”              2. Korinćanima 2:16-18

“zamislite koliko goru kaznu će zavrijediti onaj tko Sina Božjega pogazi i nesvetom smatra krv saveza, kojom je bio posvećen, i prezre Duha milosti?
Jer znamo onoga koji je rekao: “ ‘Osveta je moja, ja ću naplatiti’, govori Gospodin”; i ponovno: “Gospodin će suditi svome narodu.”
Strašno je upasti u ruke Boga živoga
.” Hebrejima 10:29-31

I tako strašan bijaše prizor da Mojsije reče: “Strašno se bojim i dršćem”),
nego vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu, i nebrojenim tisućama anđela,
sveopćem skupu i crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, i k Bogu, Sucu sviju, i k duhovima pravednika koji su učinjeni savršenima,
i posredniku novoga saveza, Isusu
, i škropljeničkoj krvi koja govori bolje negoli Abelova.” Hebrejima 12:21-24

Svečana opomena trostruke anđeoske vijesti je da se poklonimo pred Bogom Stvoriteljem, Bogom koji je živi Bog. Taj Bog je Bog Otac, On je taj jedini Bog, koji je sve stvarao po svojemu Sinu. Treća anđeoska vijest nam govori kako će svi oni koji nisu zapečaćeni  pečatom Božjim primiti žig zvjeri. Taj pečat je pečat Boga živoga, pečat našega Oca nebeskog.

“I vidjeh drugoga anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva; imao je pečat Boga živoga. I povika snažnim glasom onoj četvorici anđela kojima bȋ dano nauditi zemlji i moru govoreći: »Ne naudite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima njihovim.«” Otkrivenje 7:2,3

“I pogledah, i gle: Jaganjac stoji na gori Sionu, a s njime stotinu četrdeset i četiri tisuće onih koji imaju ime Oca njegova zapisano na čelima svojim.” Otkrivenje 14:1

“I neće više biti nikakva prokletstva, i prijestolje Božje i Jaganjčevo bit će u gradu; i sluge će mu njegove služiti i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. Noći ondje i neće biti, i neće trebati svjetiljke ni svjetla sunčeva, jer ih Gospodin Bog obasjava. I kraljevat će u vijeke vjekova.” Otkrivenje 22:3-5

Vidimo da je Bog kojeg obožavamo naš Otac nebeski. On je Bog iz Otkrivenja 14:7. Jedini, istiniti, živi Bog, Bog koji živi u vjeke vjekova, Onaj koji sjedi na prijestolju.

U idućem proučavanju promotrit ćemo što nam Biblija govori o Bogu Svevišnjem.