Prvi i Drugi Utješitelj

"Ako me ljubite, zapovijedi moje održite. I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka” Ivan 14:15-16

0
4681

U prethodnom proučavanju vidjeli smo obilne potvrde da Duh Sveti nije zasebno Božansko Biće kao što su to Otac i Sin. No, Isus nam kaže jednu veoma zanimljivu izjavu o Duhu Svetome kada kaže:

Ako me ljubite, zapovijedi moje održiteI ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka” Ivan 14:15-16

Ovako pročitan tekst van konteksta izgleda kao da je Duh Sveti – Utješitelj, netko tko je kao Krist, a nije On sam, nego netko drugi od Njega. Budući da Krist kaže “drugog” Utješitelja možemo zaključiti da drugi Utješitelj nije Krist. No, pročitamo li stih u kontekstu cijele 14 glave, vidimo kako Isus govori o svojemu vlastitome Duhu, i On je glavni subjekt razgovora sa svojim učenicima. Pročitajmo kontekst.

Ako me ljubite, držite moje zapovijedi.
I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugog Tješitelja, da on ostane s vama zauvijek:
Duha istine, koga svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje. Ali vi ga poznajete; jer s vama boravi i u vama će biti.
Neću vas ostaviti bez utjehe; doći ću k vama.
Još malo i svijet me više neće vidjeti; no vi ćete me vidjeti: jer ja živim, a i vi ćete živjeti.
U onaj dan ćete znati da sam ja u svome Ocu i vi u meni i ja u vama.
Onaj tko ima moje zapovijedi i čuva ih, on je taj koji me ljubi; a tko ljubi mene, njega će ljubiti moj Otac; i ja ću ga ljubiti i sebe mu očitovati.
Reče mu Juda, ali ne Iskariot: “Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?
Odgovori mu Isus i reče: “Ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega; i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti.
Onaj tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži; a riječ koju slušate nije moja, nego od Oca koji me poslao.
“To vam rekoh kad još bijah s vama;
a Tješitelj, Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh.
Mir vam ostavljam, mir svoj vam dajem: dajem vam, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne plaši.
Čuli ste da vam rekoh: ‘Odlazim i ponovno se vraćam k vama.’ Kada biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu
’, jer je moj Otac veći od mene.”  Ivan 14:15-28

UTJEŠITELJ ISUS
“svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje”… “Ali vi ga poznajete”; “jer s vama boravi;” – 17 stih ”i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati” – 21 stih
“u vama će biti” – 17 stih “ja u vama” – 20 stih
“dati drugog Tješitelja” – 16 stih “Neću vas ostaviti bez utjehe; doći ću k vama.” – 18 stih
“da on ostane s vama zauvijek” – 16 stih “I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta”
Matej 28:20
“Odlazim i ponovno se vraćam k vama” – 28 stih

 

Iz konteksta vidimo da je Krist govorio o Sebi na takav način da bi naglasio da On fizički odlazi od njih, ali da će On sam biti s njima i nakon toga. Način na koji će biti s njima, je upravo Duhom Svetim koji je nazvan drugi Utješitelj, što je Njegov vlastiti Duh u sveprisutnosti.

Za nas nije bitno da znamo i možemo točno definirati što je točno Sveti Duh. Krist nam govori da je Sveti Duh Utješitelj, a da je Utješitelj Sveti Duh, ‘Duh istine, koji će Otac poslati u Moje ime.’ I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka: Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga poznaje. A vi ga poznajete jer boravi kod vas i jer će biti u vama. [Ivan 14:16,17] Ovo se odnosi na sveprisutnost Kristovog Duha, koji se zove Utješitelj.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 14, str. 179; 1891}

 

Dakle, Utješitelj je Kristov Duh. Učenici su razumjeli da Krist govori o Sebi. I zato je Juda pitao sljedeće:

Reče mu Juda, ali ne Iskariot: “Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?” Ivan 14:22

Da će se Krist manifestirati njima, a ostati nevidljiv svijetu, učenicima je bila tajna. Nisu mogli razumjeti Kristove riječi u njihovom duhovnom značenju. Oni su razmišljali o vanjskom, vidljivoj manifestaciji. Nisu mogli uzeti u obzir činjenicu da oni mogu imati Kristovu prisutnost sa njima, a da On ne bude viđen od svijeta. Nisu razumjeli značenje duhovne manifestacije.{E. G. White, Južni Pregled, 13. rujna 1898 par. 2}

 

Gospod ohrabruje sve one koje Ga traže svim srcem. On im daje Svog Svetog Duha,  manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti. {E. G. White, Svjedočanstva Svezak 9, str. 230; 1909}

 

Kasnije će čitati spise Starog zavjeta, ne kao nauk književnika i farizeja, ne kao kazivanje mudraca koji su umrli, već kao novu objavu od Boga. Gledali su Onoga ko­jega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.” (Ivan 14:17) {ČV 494.3; 1898}

 

Krist je rekao da će otići k Ocu i da će se ponovno vratiti k nama. Znači, to će se On sam ponovno vratiti k nama. On kaže:

Čuli ste da vam rekoh: ‘Odlazim i ponovno se vraćam k vama.’ Kada biste me ljubili, radovali biste se što sam rekao: ‘Idem k Ocu’, jer je moj Otac veći od mene.” Ivan 14:28

Ali ja vam kažem istinu: bolje je za vas da ja odem, jer ako ne odem, Utješitelj neće doći k vama. Ako pak odem, poslat ću ga k vama.” Ivan 16:7

Duh proroštva objašnjava to na slijedeći način:

Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; stoga je za njih bilo bolje da ih On ostavi, ode k svome Ocu, i pošalje Svetoga Duha da bude njegov nasljednik na zemlji. Sveti Duh je On sam, lišen ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. On će predstaviti Sebe kao prisutnog na svim mjestima po Svojemu Svetome Duhu, kao Sveprisutni{Lt119-1895.18}

 

Sveti Duh je Kristov predstavnik, ali razdvojen od ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti osobno na svakom mjestu. Stoga je u njihovom interesu bilo da On ode k Ocu, i pošalje Duha da bude Nje­gov nasljednik na Zemlji. Tada nitko neće imati nikakvu pred­nost koju mu donosi položaj ili osobni dodir s Kristom. Po Duhu će Spasitelj biti dostupan svima. U ovom smislu On će im biti bliži nego da se nije uznio na Nebo. {ČV 669.2; 1898}

 

Ovi tekstovi svjedoče kako je Duh Sveti, Kristov Duh, i to Isus Krist sam, osobno.

Krist Utješitelj

Pogledajmo sada još neke tekstove koji govore da je taj ‘drugi’ Utješitelj, sam Isus Krist:

Krist dolazi kao Utješitelj svima koji vjeruju. On vas poziva da mu vjerujete.” {E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 8, str. 57; 1898}

 

Neka proučavaju sedamnaesto poglavlje evanđelja po Ivanu i nauče kako se moliti i kako živiti Kristovu molitvu. On je Utješitelj. On će prebivati u njihovim srcima, čineći njihovu radost potpunom.{E. G. White, Review and Herald, 27. siječnja 1903.}

 

Krist je sve onima koji Ga primaju. On je njihov Utješitelj, njihova sigurnost, njihovo iscjeljenje. Odvojeno od Krist uopće nema svijetla.{Ellen White, Manuscript Releases, vol. 21, page 372}

 

Dok vjerom gledamo u Isusa, naša vjera probada sjenu, i mi obožavamo Boga radi Njegove čudesne ljubavi u davanju Isusa Utješitelja.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 19, str. 297, 298; 1892}

 

Noći su duge i bolne, ali Isus je moj Utješitelj i moja Nada.” {Ellen White, Manuscript Releases, vol. 19, page 296}

 

Blago siromasima duhom; jer je njihovo kraljevstvo nebesko.” Matej 5:3
Poniznost ide pred čašću. Apostol potiče sljedbenike Kristove: “Ponizite se pred Gospodinom, i On će vas uzvisiti.” “Radi na svojem spasenju u strahu i drhtanju.” Bojte se da ne pogriješite, i obečastite ime Gospodina. Vapite mu, vjerujte da On ima silu spasiti. To je poniznost koju želimo; ne poniznost u štakama, pokazujući sebe pred očima ljudi, kako bi dobili slavu za pravednost. Nama treba Liječnik i Obnovitelj; i kada mi dođemo pred Krista sa molbom za Njegovu milost, Utješitelj će udahnuti u naše duše Njegove riječi, “Mir svoj dajem vam.” {BEcho June 1, 1892, par. 1,2}

 

Krist ima biti znan pod blagoslovljenim imenom Utešitelj. “A Utješitelj,” rekao je Krist svojim učenicima, “Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve što vam rekoh. Mir vam ostavljam, mir svoj vam dajem: dajem vam, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne plaši.{Rukopis 7, 26. Siječanj 1902, par. 10}

 

Rad Duha Svetoga je neizmjerno velik. Iz ovoga izvora dolazi sila i efikasnost Božjem radniku; Duh Sveti je utješitelj, kao osobna prisutnost Krista duši.{Pregled i Glasnik 29, studeni 1892, par.3}

 

Duh Istine

Isto tako, kada Isus naziva tog Utješitelja nazivom  ‘Duh Istine’, Krist opet govori o tome da će to On sam doći opet.

Isus dolazi k tebi kao Duh isitne; proučavaj um Duha, savjetuj se sa svojim Gospodom, slijedi Njegov put.{Ms8c-1891.14}

 

O, kakve li privilegije za nas da bude suradnici sa Isusom Kristom! On dolazi tebi kao Duh Istine. Proučavaj um Duha. Savjetuj Njegove naloge kao svojeg sigurnog i ne pogrešivog Savjetnika.{Lt144-1896.9}

 

Naša je dužnost govoriti istinu u jednostavnosti; živite istinu; sačuvajte istinu; i ostavite utjehu da uslijedi. Sveti Duh prebiva u srcu kao Duh istine, i kroz istinu, prebiva u srcu kao Utješitelj. “Neću vas ostaviti neutješene” Neću vas ostaviti siročad, nego “Ja ću doći k vama.” Najbolji dokaz koji možemo imati da dokažemo svoju ljubav Bogu je pokoravati se Njemu.{Lt10-1896.7}

 

Duh proroštva izričito naglašava da je naš Utješitelj sam Isus Krist.

Spasitelj je naš Utješitelj. Dokazala sam da je to On.{E. G. White, Objavljeni Rukopisi Svezak 8, str. 49; 1892}

 

Svako vjerno Božje dijete će težiti saznati istinu. Ivan je izgovorio istinu tako jasno da je i dijete može razumjeti, ‘Ako me ljubite, zapovijedi moje održite.I ja ću moliti Oca pa će vam dati drugog Utješitelja da ostane s vama dovijeka: Duha istine, kojega svijet ne može primiti jer niti ga vidi niti ga poznaje.’ Da li mi biramo biti među onima koji ne mogu razaznati istinu, koji su tako zaslijepljeni neprijateljevom prijevarnom moći da ne vide Onoga koji je savršena slika Očeve osobe?{Ellen White, Svjedočanstva za Propovjednike 137.2; 1898}

 

Praktična lekcija

Zašto je važno vjerovati da je Isus Kristu upravo taj Utješitelj? Pažljivim čitanjem Biblije nalazimo jednostavan i praktičan odgovor. Riječ ‘utješitelj’ u grčkom izvorniku je riječ ‘paraklētos’. Ona se spominje samo 5 puta i koristi ju samo apostol Ivan. Pojavljuje se u 14,15 i 16 poglavlju i jednoj u njegovoj poslanici, gdje kaže:

Dječice moja, ovo vam pišem da ne sagriješite. Ako tko i sagriješi, imamo zagovornika kod Oca — Isusa Krista pravednika.” 1. Ivanova 2:1

Riječ ‘zagovornik’ je u originalu riječ ‘paraklētos’.

Naš Utješitelj Isus Krist je naš Zagovornik kod Oca. On je naš Utješitelj upravo zato jer je u svemu bio iskušan kao i mi, a ipak bez grijeha. Bog je nam je poslao prvo Utješitelja na svijet koji je iskovao savršen život i karakter, učinivši nula grijeha. Bio je kušan više od svih, i podnio je grijehe cijelog svijeta na Sebi. I kao jedan od nas stoji s desna Ocu kao naš zagovornik / Utješitelj. Tako nam svjedoči Pismo.

Imajući dakle velikoga Velesvećenika koji prođe u nebesaIsusa, Sina Božjega — držimo se vjere koju ispovijedamo. Ta nemamo takva Velesvećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego poput nas iskušavana u svemu, a ipak bez grijehaPristupajmo dakle sa smjelošću prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pomoć u pravi čas.” Hebrejima 4:14-16

Stoga je, budući da su djeca sudionici mesa i krvi, jednako tako i on uzeo udjela u istome; da smrću uništi onoga koji je imao moć smrti, to jest đavla,
i oslobodi one koji zbog straha pred smrću sav svoj život bijahu podložni ropstvu.

Jer on, uistinu, nije na sebe uzeo narav anđela, nego je na sebe uzeo od sjemena Abrahamova.
Stoga je trebalo da u svemu postane sličan svojoj braći, da milosrdan bude i vjeran Veliki svećenik u onome što se odnosi na Boga, kako bi okajao grijehe naroda.
Jer u onome u čemu je sam iskušan trpio, on može pomoći onima koji su iskušavani.
” Hebrejima 2:14-18  

On, koji je odsjaj slave i otisak bića njegova te sve nosi riječju sile svoje, pošto kroz sebe izvrši očišćenje grijeha naših, sjede zdesna Veličanstvu u visinama
Hebrejima 1:3

Upravo u tome mi imamo i primamo silu da pobijedimo grijeh i naše grešne sklonosti.

U svim našim kušnjama imamo sigurnog Pomoćnika. On nas neće ostaviti same da se borimo s kušnjama, da se borimo sa zlom i na kraju budemo slomljeni teretom i tugom. Premda je sada sakriven od očiju smrtnika, uho vjere može čuti Njegov glas kako govori: ‘Ne boj se, jer ja sam s tobom.{Čežnja Vjekova, str. 483; 1898}

 

Krist je objavio da će, nakon svog uznesenja, poslati svojoj crkvi kao krunski poklon Utješitelja, koji će zauzeti Njegovo mjesto. Ovaj Utješitelj je Sveti Duh, – duša njegovog života, učinkovitost njegove crkve, svjetlost i život svijeta. Svojim Duhom Krist šalje utjecaj pomirenja i silu koja oduzima grijeh.{E. G. White, Review and Herald, 19. svibnja 1904. pogl. 1}

 

‘Ali ako Duh Onoga koji je podigao Isusa iz smrti počiva u vama, Onaj koji je podigao Krista iz mrtvih će također oživjeti vaša smrtna tijela Svojim Duhom koji počiva u vama.’ O kako je ovo dragocjena poruka svakoj ožalošćenoj duši! Krist je naš Vodič i Utješitelj, koji nas tješi u svim našim nevoljama.{E. G. White, S.D.A. Biblijski Komentar Vol. 6, str. 1076, 1077; 1894}

 

Razlog zašto su crkve slave i bolesne i na samrti je zato što je neprijatelj unio utjecaje obeshrabrujuće prirode da optereti drhćuće duše. On se trudi ukloniti im iz pogleda Isusa kao Utješitelja, kao onoga koji ih ukorava, koji ih upozorava, koji ih savjetuje govoreći, “Ovo je put, hodite njime.”{E. G. White, Review and Herald, 26. kolovoza 1890, par. 10}

 

Ovdje nam je posvjedočeno zašto su naše crkve slabe. Razlog je taj zato što sumnjamo i nevjerujemo da je Isus Krist naš Utješitelj.

Ne postoji posrednik Kristu

Možda će neki reći kako je Duh Sveti netko treći pored Oca i Sina preko kojeg Krist je Utješitelj. Vidjeli smo kako je drugi Utješitelj Krist, ali sveprisutan svojim vlastitim Duhom, koji je nazvan Duhom Svetim. Biblija i Duh proroštva nam svjedoči da je riječ o doslovnom Duhu, te je riječ o Kristovom vlastitom Duhu, a ne Duhu nekog trećeg koji je istobitan uz Oca i Sina. Kristu, koji je jednak Ocu u moći i u slavi, nije potreban posrednik da bude Sveprisutan.

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe,
koji nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo mi mogli tješiti one koji su u bilo kakvoj nevolji utjehom kojom smo i sami od Boga utješeni.
Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako
po Kristu obiluje i utjeha naša.” 2.Korinćanima. 1:3-5

Bog je taj koji šalje Utješitelja, što je Krist, i na taj način Otac nas tješi po svojemu Sinu. Duh Sveti je Isus Krist.

Gospod će uskoro doći. Mi želimo ono cijelo i savršeno razumijevanje koje samo Gospodin može dati. Nije sigurno primiti duha od nekog drugog. Mi želimo Svetoga Duha, koji je Isus Krist. Ako razgovaramo s Bogom, imati ćemo snagu i milost i efikasnost.{Lt66, April 10, 1894}

 

Molim se da će ti Gospod objaviti samoga Sebe kao osobnog Utješitelja. Oči duše moraju biti otvorene, kako bi prepoznale velike milosti našega nebeskoga Oca. Isus je sjajna i blistava svjetlost. Dopusti Mu reflektirati Svoje sjajne zrake u srce i um.{Lt322-1906.3}

 

Gospodin Isus voli svoj narod, i kad se oni pouzdaju u Njega, potpuno oviseći o Njemu, On ih tada snaži. On će živjeti kroz njih, dajući im nadahnuće svog posvećujućeg Duha i prenoseći u dušu životnu transfuziju Sebe. — Sabbath School Worker, 1. veljače 1896.{PctS 305.6}

 

Neka Gospod radi Svojom vlastitom silom i Svojim vlastitim Duhom na umove ovih istraživajućih mladih ljudi.{Ms3-1894.7}

 

Prožimajući ih Svojim vlastitim Duhom, Krist veliki Učitelj ih osposobljava činiti veliki i važan posao.{Lt122-1899.10}

 

Neiscrpne zalihe neba su im na raspolaganju. Krist im daje dah Svoga vlastitoga duha, život Svoga vlastitoga života. Sveti Duh ulaže svoje najveće energije da radi na srcu i umu.”  {Lt382-1907.11}

 

Vidimo da je Kristov Duh, doslovno njegov vlastiti Duh, a ne netko drugi odvojen od Njega.

Odasla Bog

Izrazito je važno razumijeti i vjerovati da je Isus – Božji Sin taj Utješitelj. Iako je mnogima zbunjujuć naziv ‘drugi’ Utješitelj, Biblija sama sebe objašnjava na sljedeći način. Pažljivo čitajmo sljedeće stihove:

A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svojega — rođena od žene, rođena pod Zakonom,
da otkupi one pod Zakonom, kako bismo primili posinjenje.
A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svojega koji viče: »Abba! Oče!«
Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik Božji po Kristu.” Galaćanima 4:4-7

Iz teksta se vidi da Bog dva puta šalje ‘Sina svojega’. Jednom se Božji Sin inkarnirao i postao čovjekom, rodio se od žene, pod Zakonom. Nakon što je iskovao savršeni život i karakter i otišao k Ocu, Bog ponovno šalje svojega Sina, kako bi bio prisutan s nama u Duhu, u našim srcima. “…odasla Bog u srca vaša Duha Sina svojega…

Iz teksta se jasno vidi i prvi i drugi Utješitelj. Prvi je Isus osobno prisutan u tijelu fizički i ovisan i spriječen ljudskom prirodi, a drugi Utješitelj je opet Isus, ali Njegovim pravim i doslovnim Duhom, gdje nije spriječen ljudskom prirodom, gdje je neovisan od nje.

Krist je vidio da čovjeku nije moguće pobijediti u svojoj vlastitoj snazi; tako je On došao osobno sa prijestolja slave, i podnio test koji je Adam nije uspio podnijeti. Za čovjeka On je izdržao kušnje neprijatelja, i učinio mogućim za čovjeka, da vjerom u Njega, pobijedi za sebe.{ST October 29, 1902, par. 1 }

 

Krist je osobno došao prvi put. I također Krist osobno dolazi i drugi put, ali Duhom.

Spriječen ljudskom prirodom, Krist nije mogao biti na svakom mjestu osobno; stoga je za njih bilo bolje da ih On ostavi, ode k svome Ocu, i pošalje Svetoga Duha da bude njegov nasljednik na zemlji. Sveti Duh je On sam, lišen ljudske ličnosti, i nezavisan od nje. On će predstaviti Sebe kao prisutnog na svim mjestima po Svojemu Svetome Duhu, kao Sveprisutni.{Lt119-1895.18}

 

Dok Isus služi u nebeskoj svetinji, On i dalje služi Crkvi na Zemlji svojim Duhom. On je skriven od naših očiju, ali se Njegovo obećanje dato na rastanku ispunjava: “Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” (Matej 28,20) Dok svoju silu prenosi nižim slugama, Njegova prisutnost koja daje snagu još je s Njegovom crkvom.{Čežnja Vjekova, str. 166; 1898}

 

Kada prihvatimo jednostavno da je Duh Sveti doslovno Duh, i pravilno razumijemo identitet Duha Svetoga, tada u Bibliji mnogo toga postaje znatno jednostavnije nego u razumijevanju kroz propozicije moderne teološke misli. Primjerice; Pavao u poslanici Galaćanima konstatno uspoređuje tijelo i duh. I uporno izmjenjuje ta dva pojma. Govori o plodovima tijela i plodovima Duha. I paralelno k tome izmjenjuje Zakon i vjeru. Ili Saru i Hagaru – dva Saveza, jedan po tijelu, drugi po obećanju, onda zakon i sloboda, itd. itd.

Ispravno razumijevanje ove teme je ključno za utvrditi temelje opravdanja vjerom, gdje je Krist oblikovan iznutra i prebiva u nama. To su ključna pitanja o kojim je nužno promišljati, ali nažalost doktrina o Trojstvu zasjenjuje sumnjom same temelje.

Zato, braćo i sestre, imamo prekrasnu vijest koja nam je velika Utjeha.

Ne postoji utješitelj kao Krist, tako osjećajan i istiniti. On je ganut osjećajem naše slabosti. Njegov Duh govori srcu… Utjecaj Svetog Duha je Kristov život u duši.{Ellen White, Review & Herald, October 26, 1897}

 

Gospodin Isus Krist s duhom tvojim! Milost s vama! Amen.” 2.Timoteju 4:22