EGW: “Dolazi oluja”

  0
  1571

  Sestra White upozorava crkvu da dolazi oluja koja će iskušati vjeru svakoga vjernika i savjetuje da svi “budu jasni i čvrsti u vezi s određenim istinama koje smo čuli, primili i zagovarali. Izjave Božje Riječi su jasne. Postavite noge čvrsto na platformu vječne istine. Odbaci svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista.” {RH 31. kolovoza 1905, par. 11}

  Kao što smo prethodno vidjeli doktrina o Trojstvu jeste bila faza pogreške koja negira ličnost Boga i Krista! U samom članku sestra White daje jako važne savjete kako se crkva trebala pripremiti za oluju koja je tada dolazila, kojoj je cilj bio ukloniti prošlo iskustvo Božjeg naroda i odbaciti doktrinu o ličnosti Boga i Krista. Pročitajte cijeli članak u nastavku.

  “Dobro Zadržavajte” – RH August 3, 1905

  Na Sinaju, u strašnom veličanstvu, Bog je objavio svoj zakon Izraelu, kako bi mogli shvatili visoki standard kojeg su trebali postići. Predstavio im je ljepotu i sigurnost u poslušnosti, izjavivši da jedino kroz poslušnost mogu naći mir i prosperitet. Pokazao je i sigurne rezultate neposlušnosti njegovom zakonu. Mi, koji živimo u ovom razdoblju povijesti svijeta, vidimo ispunjenje njegovih upozorenja Izraelu. U olujnim prizorima koji se odvijaju u našem svijetu, vidimo rezultat kršenja Božjeg zakona. {RH 31. kolovoza 1905, par. 1}

   

  A sada, Izraele, poslušaj propise i uredbe koje vas ja učim da ih vršite, kako biste poživjeli te ušli i zaposjeli zemlju što vam je daje Gospod, Bog vaših otaca. Ne dodajite toj riječi koju vam ja zapovijedam niti od nje oduzimljite, kako biste držali zapovijedi Gospoda, Boga svojega, što ih ja vama zapovijedam. Vaše su oči vidjele što je učinio Gospod s Baal-Peorom; jer svakoga čovjeka koji je hodio za Baal-Peorom Gospod, Bog tvoj, istrijebio je iz tvoje sredine. A vi koji se držite Gospoda, Boga svojega, svi vi živi ste i danas.” {RH 31. kolovoza 1905, par. 2}

   

  Gospodin je u milosti uništio one koje je odveo Baal-peor. Da im je bilo dopušteno živjeti, njihov utjecaj bi pokvario cijelu izraelsku zajednicu. Sud koji je došao na njih bio je upozorenje drugima da ne zanemaruju Božju čast i slavu. Često Gospodin govori u sudu kako bi suzbio nepravdu. On vidi i opravdava grijehe onih koji nisu poslušni njegovim zakonima, ali pokazuje milost onima koji mu se pokoravaju. Kad bi ih vlastite sklonosti dovele u opasnost, on odbija od njih ono što žele. {RH 31. kolovoza 1905, par. 3}

   

  Bog je izabrao Izrael kao Njegov vlastiti narod, da bi, pridržavajući se blisko njegovim zapovijedima, mogao biti primjer svijetu ljepote karaktera, moralne moći i vrlina koja bi se mogla postići strahom Gospodnjim i poštovanjem prema Njemu. Želio je također otkriti kroz njih prednosti koje će doći onima koji bi, kao njegovi pravi sinovi i kćeri, hodili u skladu s načelima njegova zakona. U svom obraćanju ljudima, Bog je često pokazao da kroz vrlinu dobivenu poslušnošću nebeskim zakonima, ljudska bića mogu dobiti ljepotu karaktera koja će ih uklopiti da budu Njegovi suradnici. {RH 31. kolovoza 1905, par. 4}

   

  Čistoća karaktera bit će jasno otkrivena od svih koji zaista slijede Krista. U njima će se vidjeti ispunjenje obećanja: “Bit ću kao rosa Izraelu; on će kao ljiljan cvasti i pustiti svoje korijenje kao cedri libanonski“. Psalmist tako opisuje ljepotu i rast kršćana: “Pravednik će kao palma cvasti, rast će kao cedar u Libanonu. Oni koji su zasađeni u Domu Gospodnjemu, cvast će u dvorima Boga našega. Još u starosti donosit će roda, bit će jedri i svježi; da razglase kako je čestit Gospod: on je stijena moja i na njemu nema nepravde.” {RH 31. kolovoza 1905, par. 5}

   

  Prodirajući svoje korijene duboko u zemlju, stablo dobiva snagu da izdrži oluju. Stoga kršćanin mora biti “ukorijenjen i utemeljen” u istini, da bi mogao čvrsto stajati protiv iskušenja neprijatelja. On mora imati stalnu obnovu snage i mora se čvrsto držati za biblijsku istinu. Svakovrsne bajke bit će dovedene kako bi zavele vjernika od svoje odanosti Bogu, ali mora gledati gore, vjerovati u Boga i čvrsto se ukorijeniti i utemeljiti u istini. {RH 31. kolovoza 1905, par. 6}

   

  Čvrsto se držite Gospodina Isusa i nikad ga nemojte pustiti. Imajte čvrste uvjerenja o tome što vjerujete. Neka vas istine Božje Riječi vode na posvećenje srca, uma, duše i snagu da činite njegovu volju. Odlučno se držite onog jednostavnog, “Tako govori Gospodin.” Neka vaš jedini argument budePisano je.” Dakle, moramo se boriti za vjeru jednom predana svetima. Ta vjera nije izgubila svoj sveti karakter, koliko god su joj se neprijatelji zamjerili. {RH 31. kolovoza 1905, par. 7}

   

  Oni koji slijede vlastiti um i hodaju svojim vlastitim putevima, formirati će iskrivljene karaktere. Prazne doktrine i suptilni osjećaji biti će uvedeni s uvjerljivim prezentacijama, da bi, ako je moguće, zaveli i same izabrane. Da li crkveni članovi grade na Stijeni? Dolazi oluja, oluja koja će prokušati vjeru svakog čovjeka, kakva god da je ona bila. Vjernici sada moraju biti čvrsto ukorijenjeni u Kristu, inače će biti odbačeni nekom fazom pogreške. Neka vaša vjera bude potkrijepljena Božjom riječju. Čvrsto se držite živog svjedočanstva istine. Imajte vjeru u Krista kao osobnog Spasitelja. On je uvijek bio i uvijek će biti Stijena našeg Spasenja. Svjedočanstvo Duha Božjeg je istinito. Ne mijenjajte svoju vjeru za bilo koju fazu doktrine, koliko god se ona ugodnom činila, jer to će zavesti dušu. {RH 31. kolovoza 1905, par. 8}

   

  Sada se Sotonine zablude umnožavaju, a oni koji skrenu s puta istine izgubiti će svoje rasuđivanje. Nemajući ništa na što bi oslonili sidro, oni će iz jedne zablude u drugu, udarani vjetrovima čudnih doktrina. Sotona je sišao s velikom moći. Mnogi će biti zavedeni ​​njegovim čudima. Oni koji prihvaćaju njegovu znanost bit će među onima kojima se Krist obratio riječima: {RH 31. kolovoza 1905., par. 9}

   

  Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda: Znam tvoja djela; imaš ime da živiš, a mrtav si. Budan budi i utvrdi ostatak koji samo što ne umre; jer ne nađoh tvoja djela savršenima pred Bogom. Spomeni se dakle kako si primio i čuo — i drži, i pokaj se.” (RH 31. kolovoza 1905, par. 10}

   

  Molim sve da budu jasni i čvrsti u vezi s određenim istinama koje smo čuli, primili i zagovarali. Izjave Božje Riječi su jasne. Postavite noge čvrsto na platformu vječne istine. Odbaci svaku fazu pogreške, iako je prekrivena prividom stvarnosti, koja negira ličnost Boga i Krista. {RH 31. kolovoza 1905, par. 11}

   

  Od Spasitelja, Ivan kaže: “Na svijetu bijaše, i svijet po njemu postade, i svijet ga ne upozna… A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u ime njegovo. Koji bijahu rođeni ne od krvī, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I Riječ tijelom postade, i nastani se među nama… puna milosti i istine.. “(RH 31. kolovoza 1905, par. 12}

   

  Isus Krist je Sin Božji. Bio je očitovan u tijelu. Kakav je bio njegov posao na ovom svijetu? – Da otpusti grijeh svojom žrtvom na križu Golgote. Bio je kušan u svemu kao mi, osim bez grijeha. Svojim molitvama i snažnim prošnjama pobijedio je. U svojoj ljudskoj prirodi, usavršio je karakter sličan božanskom. Životom savršene poslušnosti prema svakom zahtjevu Božjem, omogućio je otkupljenje za sve one koji će biti poslušni. Božanska priroda je data onima koji ga primaju i priznaju kao svog Spasitelja. Oni postaju zajedničari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. Krist svojim Duhom energizira one koji ga traže svim srcem. {RH 31. kolovoza 1905, par. 13}

   

  Oni koji doista primaju Krista imaju moć da postanu sinovi Božji. Dok gledaju na Isusa, oni hvataju božanske zrake svjetlosti, a privlače ih ljepota, čistoća i dobrota Spasitelja. Oni nastoje kopirati njegovu umiljatost, a ne oštro nasilje koje očituju kod oni koji zanemaruju Božje zakone. I dok drže pred sobom strah Gospodnji  i hodaju kao poslušna djeca, ostali će zapaziti njihov Kristoliki karakter i biti će privučeni Spasitelju pokazivanjem njihove ljubavi, pravde i milosrđa. Ipak, neki će odbiti doći Spasitelju, odabirući tamu, a ne svjetlost, jer njihova su djela zla. {RH 31. kolovoza 1905, par. 14}

   

  Krist i njegova pravednost, – ovo je naša platforma, sâm život naše vjere. Ono što je On podučavao, mi moramo podučavati. Njegovo poslanje svojim sljedbenicima je: “Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakome stvorenju“, i “evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” (RH 31. kolovoza 1905. , par. 15}

   

  “Hold Fast That Which Is Good” – RH August 3, 1905, str. 7.