Fundamentalni principi 1874

  0
  1437
  Signs of the Times | June 4, 1874

  1872 ponovno se tiskaju Fundamentalni Principi: Znaci Vremena (4.6.1874; str. 3) i u Pregledu i Glasniku (24.11.1874; str. 171).

  U Znaci Vremena u uvodu vjerovanja piše:

  U prezentiranju javnosti ovog sinopsisa naše vjere, želja nam je da se jasno razumije da mi nemamo članaka vjere, kredo, ili režim, osim Biblije. Ovo ne iznosimo kao da imamo autoritet sa našim narodom, niti je zamišljeno da osiguramo jednolikost među njima, kao sistem vjerovanja, već je kratki iskaz onoga što je, kao što je bilo, sa velikom složnošću, vjerovano sa njihove strane.”

  Pročitajte fundamentalne principe OVDJE